Yukarıdaki ayetlerde hangi yasalara vurgu yapılmaktadır? Bu ayetlerden çıkarılabilecek ilkeleri sınıfınızda değerlendiriniz.

Yukarıdaki ayetlerde hangi yasalara vurgu yapılmaktadır? Bu ayetlerden çıkarılabilecek ilkeleri sınıfınızda değerlendiriniz.

Yukarıdaki ayetlerde hangi yasalara vurgu yapılmaktadır? Bu ayetlerden çıkarılabilecek ilkeleri sınıfınızda değerlendiriniz.

“… Bir toplum kendisinde bulunanı (iyi davranışları) değiştirmedikçe Allah, onlara verdiği bir nimeti değiştirmez…”
(Enfâl suresi, 53. ayet.)

“O, Güneş’i bir ışık (kaynağı), Ay’ı da (geceleyin) bir aydınlık (kaynağı) kılan, yılların sayısını ve hesabını bilmeniz için ona menziller (yörüngeler) takdir edendir. Allah, bunları (boş yere değil) ancak gerçek ile (hikmeti gereğince) yaratmıştır…” (Yunus suresi, 5. ayet.)

“(Ey insanlar!) Biz sizi basit bir sudan yaratmadık mı? İşte o suyu belli bir süreye kadar sağlam bir yere yerleştirdik, sonra da ona ölçülü bir biçim verdik. Biz ne güzel biçim verenleriz!” (Mürselât suresi, 20-23 ayetler.)

VURGU YAPILAN YASALAR

  1. AYET-Toplumsal Yasalar
  2. AYET-Fiziksel Yasalar
  3. AYET- Biyolojik Yasalara vurgu yapmaktadır.

AYETLERDEN ÇIKARILABİLECEK İLKELER

  1. Toplumsal hayattaki değişme, gelişme, gerileme ve benzeri tüm olaylar bir sebep sonuç ilişkisi içinde yer alır.
  2. İnsan değişmedikçe Allah nimetini almaz.
  3. Allah’ın koyduğu fiziksel yasalar büyük küçük bütün varlıklara bir düzen getirmiştir.
  4. Güneş ve Ay bir yörüngede hareket eder, bu Allah’ın koyduğu fiziksel yasalar sayesindedir.
  5. Allah bu düzeni biyolojik yasalar ile kainatta olduğu gibi insan vücudunuda bir düzen ve denge içinde yaratmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir