Yukarıdaki ayetleri dinin kaynağı olarak değerlendiriniz

Yukarıdaki ayetleri dinin kaynağı olarak değerlendiriniz sorusunun cevabını kısaca yazdık. Dinin kaynağı olarak kabul edilen bir görüş vahiydir. Ayetleri bu kapsamda şöyle değerlendirebiliriz.

 Biz Nûh’a ve ondan sonra gelen peygamberlere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik. Ve İbrâhim’e, İsmâil’e, İshak’a, Ya‘kūb’a, torunlara, Îsâ’ya, Eyyûb’a, Yûnus’a, Hârûn’a ve Süleyman’a vahyettik. Dâvûd’a da Zebûr’u verdik. Nisa 163 ayet
(Resulüm!) Sana da kendisinden önceki kitapları tasdik edici ve onları koruyucu olarak bu kitabı hak ile indirdik. Artık aralarında Allah’ın indirdiği ile hükmet. Sana gelen bu gerçeği bırakıp da onların isteklerine uyma. Her birinize bir şeriat ve bir yol yöntem verdik. Allah dileseydi sizi tek bir ümmet yapardı. Fakat size verdikleriyle sizi denemek istedi. Öyleyse hayırlı işlerde birbirinizle yarışın. Hepinizin dönüşü Allah’adır. Allah size hakkında ayrılığa düştüğünüz şeyleri haber verecektir. Maide 48. ayet

Dinin kaynağı vahiydir. Allah peygamberlerine vahiy ederek, dinini anlatmıştır. Kutsal kitaplarda da dinin gerekleri insanlara bildirilmiştir.

Bu ayetlerden dinin kaynağının Allah olduğu, vahiy ile din peygamberlerine ve onlar aracılığı ile de insanlara iletilmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir