Yukarıdaki ayetleri Kur’an’ın selim aklı kullanmaya ve bilgiye verdiği önem açısından değerlendiriniz

Yukarıdaki ayetleri Kur’an’ın selim aklı kullanmaya ve bilgiye verdiği önem açısından değerlendiriniz sorusunun cevabını kısaca yazdık. Ders kitabımızdaki En’am Suresinin 74-79. ayetlerinde Hz. İbrahim’in selim aklı kullanarak Allah’ın varlığını kabul edilişi anlatılmaktadır. Bu soruyu şöyle değerlendirebiliriz.

Yukarıdaki ayetleri Kur’an’ın selim aklı kullanmaya ve bilgiye verdiği önem açısından değerlendiriniz

En’am Suresi 74-78. ayetleri değerlendirelim;

Bu ayetlerde Hz. İbrahim’in aklını kullanarak Allah’ın varlığını ve birliğini kabul edişi anlatılmaktadır. İnsan akıl sahibidir. İnsan aklını kullanarak düşünür, gözlemler, araştırır, kavrar ve bir sonuca varır.

Bu ayetlerle insanın aklını kullanarak Allah’ın varlığını kabul edebileceği anlatılmıştır.

İnsan selim akıl ile iyiyi ve kötüyü birbirinden ayırabilir.  Selim akıl ile diğer varlıklar ile ilgili bilgilerin doğru olup olmadığı ortaya çıkarabilir. Bu ayetlerde insanın aklını kullanmasının en güzel örneği verilmiştir.

İLAVE BİLGİ NOTU

Hz. İbrâhim pek çok müslüman ilim ve fikir adamının Allah’ın varlık ve birliğini aklî delillerle ispat etmek bakımından önemle üzerinde durdukları, gözleme dayalı bu istidlâli ile hem putperest kavminin inançlarını çürütmüş hem de hak dinin en temel ilkesi olan doğru bir ulûhiyyet inancının nasıl olması gerektiğini göstermiş bulunmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.