Yukarıdaki Hadisleri De Dikkate Alarak Sevgili Peygamberimizin (s.a.v.) İlme Verdiği Önem Hakkında Arkadaşlarınızla Konuşunuz.

Bu yazıda “Yukarıdaki Hadisleri De Dikkate Alarak Sevgili Peygamberimizin (s.a.v.) İlme Verdiği Önem Hakkında Arkadaşlarınızla Konuşunuz.” sorusunun cevabını kısaca yazdık.

Yukarıdaki Hadisleri De Dikkate Alarak Sevgili Peygamberimizin (s.a.v.) İlme Verdiği Önem Hakkında Arkadaşlarınızla Konuşunuz.

“İlim öğrenmek, kadın ve erkek her Müslüman’a farzdır.” İbn-i Mâce, Sünnet, 17.
“Ben, muallim (öğretici, eğitici) olarak gönderildim.” İbn-i Mâce, Sünnet, 17.

Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav) ilme çok önem vermiş, hayatı boyunca Müslümanların okuyup yazma öğrenmesi, ilim sahibi olmaları için teşvik etmiştir.

İlim öğrenmenin farz ibadet olduğu, Peygamberliğin bir öğreticilik olduğunu belirterek Müslümanların ilim öğrenmesini istemiştir.

Peygamberimizin İlme verdiği önemi gösteren davranışlarına örnekler;

Örnek 1:

Medine döneminde Peygamberimiz (s.a.v.), eğitim ve öğretime çok önem verdi. Müslümanların okuma yazma öğrenmesi için çeşitli girişimlerde ve etkinliklerde bulundu.

Örneğin Mescid-i Nebi’nin bitişiğine hem eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yürütülmesi hem de kimsesiz Müslümanların kalması için suffeyi yaptırdı.

Örnek 2:

Hz. Muhammed (s.a.v.), eğitim ve öğretimle ilgili bütün fırsatları değerlendirmiştir. Örneğin Bedir Savaşı’nda esir düşen Mekkelilerden bazılarını, on Müslüman’a okuma yazma öğretmeleri karşılığında serbest bırakmıştır.

Sevgili Peygamberimizin (s.a.v.) yaptığı tüm bu çalışmalar sonucunda Medine’de okuryazar oranı artmıştır.

Örnek 3.

Peygamberimiz bir hadislerinde Öğretin, kolaylaştırın, zorlaştırmayın, öfkelendiğiniz zaman susun!” demiş ve ilme verdiği önemi göstermiştir.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Cevapları

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir