Yukarıdaki Örnekleri Hz. Peygamberin Kur’an’ı Açıklaması Bağlamında Yorumlayınız.

Bu yazıda “Yukarıdaki Örnekleri Hz. Peygamberin Kur’an’ı açıklaması Bağlamında Yorumlayınız.” sorusunun cevabını kısaca yazdık. Aşağıya not olarak yazdığımız örnekler, Hz. Peygamberin Kur’an-ı açıklaması bağlamında şu şekilde yorumlayabiliriz.

Yukarıdaki Örnekleri Hz. Peygamberin Kur’an’ı açıklaması Bağlamında Yorumlayınız.

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) görevi kendisine gönderilmiş olan Kur’an-ı Kerim’i yaşamak, insanlara bildirmek ve açıklamaktır.

Kur’an-ı Kerim çoğunlukla herkesin anlayabileceği şekildedir, fakat bazı ilkeleri herkes anlayamayabilir veya başka başka anlayabilir. Bu anlaşılmayan yönlerini  Hz. Peygamber, açıklamıştır.

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Kur’an’ı açıklaması bizler için çok önemlidir.  Eğer Hz. Peygamber bu ayetleri açıklamasaydı ve inananlara doğru yolu göstermeseydi dinin emirlerini uygulamada Müslümanlar hataya düşebilirdi.

Örnekler;

“… Sabahın beyaz ipliği, siyah ipliğinden ayırt edilinceye kadar yiyin, için. Sonra da akşama kadar orucu tam tutun…” (Bakara suresi, 187. ayet.) ayeti indiği zaman Müslümanlar beyaz ipliğin siyah iplikten ayırt edilmesinin ne anlama geldiğini sordular ve Hz. Peygamber şöyle açıkladı: “Ayette bahsi geçen siyah ve beyaz iplik, gecenin karanlığı ile gündüzün aydınlığından ibarettir.”
(Buhârî, Savm, 16.)
“İman edip imanlarına zulüm bulaştırmayanlar var ya, işte korkudan emin olma onların hakkıdır, doğru yolda olanlar da onlardır.” (En’am suresi, 82. ayet.) ayetinin inmesi üzerine Hz. Peygamber, imana zulmün bulaşmasını şöyle açıklamıştır: “Ayetteki zulüm kelimesinden kast edilen, insanın kendisine veya başkasına yaptığı haksızlık değildir. Bundan maksat şirktir. Siz, Lokman’ın oğluna söylediği, ‘Yavrucuğum! Allah’a ortak koşma. Doğrusu şirk büyük bir zulümdür…’ sözünü işitmediniz mi?” (Buhârî, Tefsîr, (Lokman) 1.)

7. sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Cevaplar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir