10. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Sayfa 18 Türkçe Çevirileri ve Cevapları Cem Yayınları Sunshine

10. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Sayfa 18 Türkçe Çevirileri ve Cevapları Cem Yayınları Sunshine

10. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Sayfa 18 Türkçe Çevirileri ve Cevapları Cem Yayınları Sunshine

4. Read Mary’s planner for next week and write down her plans

ANSWER:
Sue’s going to see her dentist at 13.00 on Monday.
On Wednesday, she’s going to attend a workshop at 09.00.
At 19.00 on Friday, she’s going to go to the cinema.
On Sunday, she’s going to finish her project for school.

Monday-see the dentist at 13.00.
Friday-go to the cinema at 19.00.
Wednesday-attend a workshop at 09.00.
Sunday-finish her project for school.

5. Read the text and complete it with the words from the box.

COMMON TIME MANAGEMENT MISTAKES
Students generally make the following time management mistakes:
1. They don’t keep a TO-DO LIST. When they don’t have that list, they
forget their priorities. In other words, they forget about the important tasks or assignments.
2. Another mistake is that they don’t TAKE BREAKS. This is very bad
because they need to rest and relax. If they don’t, they cannot concentrate on their studies.
3. Also, students should KNOW THEIR LIMITS. If they try to do many things at the same time, they cannot be successful. They should plan their schedule with two or three things to do a day. Their STUDY PLAN should have only two school subjects to study in a day.

TÜRKÇE ÇEVİRİLERİ

4. Mary’nin gelecek haftanın planlayıcısını okuyun ve planlarını yazın

CEVAP:
Sue Pazartesi günü saat 13.00’te dişçiye gidecek.
Çarşamba günü saat 09.00’da bir atölyeye katılacak.
Cuma günü saat 19.00’da sinemaya gidecek.
Pazar günü okul için projesini bitirecek.

Pazartesi-saat 13.00’te dişçiye görünün.
Cuma-19.00’da sinemaya gidin.
Çarşamba-saat 09.00’da bir atölye çalışmasına katılın.
Pazar günü okul için projesini bitir.

5. Metni okuyun ve kutudaki kelimelerle tamamlayın.

ZAMAN YÖNETİMİNDE YAYGIN YAPILAN HATALAR
Öğrenciler genellikle aşağıdaki zaman yönetimi hatalarını yaparlar:
1. YAPILACAKLAR LİSTESİ tutmazlar. Bu liste ellerinde olmadığında,
önceliklerini unutun. Başka bir deyişle önemli görevleri veya ödevleri unuturlar.
2. Bir diğer hata da ara vermemeleridir. Bu çok kötü çünkü dinlenmeye ve rahatlamaya ihtiyaçları var. Aksi takdirde derslerine konsantre olamazlar.
3. Ayrıca öğrenciler KENDİ SINIRLARINI BİLMELİDİR. Birçok işi aynı anda yapmaya çalışırlarsa başarılı olamazlar. Programlarını günde yapılacak iki veya üç şeyle planlamalılar. ÇALIŞMA PLANLARINDA bir günde çalışılacak yalnızca iki okul dersi bulunmalıdır.

Diğer Sayfaların Cevaplarını Gör
10. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Çeviri ve Cevapları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir