10. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Sayfa 19 Türkçe Çevirileri ve Cevapları Cem Yayınları Sunshine

10. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Sayfa 19 Türkçe Çevirileri ve Cevapları Cem Yayınları Sunshine

10. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Sayfa 19 Türkçe Çevirileri ve Cevapları Cem Yayınları Sunshine

6. Work in pairs. Discuss these questions with your partner:

1. Which time management mistakes do you make?
I don’t start my work on time.
I quit my job and start again.
I don’t spend enough time.
2. How can you manage your time better at home?
I should turn off the television, the internet and computer games.

7. Read the quotes. Choose the sentence that best explains the quote. Then, with your partner, discuss if you agree or not.

“The bad news is time flies. The good news is you’re the pilot.” Michael Altshuler
ANSWER:a
a. Time flies, but you can use your time effectively.
b. If you’re not a pilot, time flies away very quickly.

“Either you run the day, or the day runs you.” Jim Rohn
ANSWER:b

a. It is more difficult to control the daily activities than to control weekend activities.
b. If you don’t manage your activities effectively during the day, the day controls you.

TÜRKÇE ÇEVİRİLERİ

6. Çiftler halinde çalışın. Bu soruları partnerinizle tartışın:

1. Hangi zaman yönetimi hatalarını yapıyorsunuz?
İşime zamanında başlayamıyorum.
İşimi bıraktım ve yeniden başladım.
Yeterince zaman ayırmıyorum.
2. Evde zamanınızı nasıl daha iyi yönetebilirsiniz?
Televizyonu, interneti ve bilgisayar oyunlarını kapatmalıyım.

7. Alıntıları okuyun. Alıntıyı en iyi açıklayan cümleyi seçin. Daha sonra partnerinizle aynı fikirde olup olmadığınızı tartışın.

“Kötü haber şu ki zaman uçup gidiyor. İyi haber şu ki pilot sensin.” Michael Altshuler
CEVAP:a
A. Zaman akıp gidiyor ama siz zamanınızı verimli kullanabilirsiniz.
B. Pilot değilseniz zaman çok çabuk uçup gidiyor.

“Ya sen günü yönetirsin, ya da gün seni yönetir.” Jim Rohn
CEVAP:b

A. Günlük aktiviteleri kontrol etmek hafta sonu aktivitelerini kontrol etmekten daha zordur.
B. Gün içindeki aktivitelerinizi etkili bir şekilde yönetemezseniz, gün seni kontrol ediyor.

Diğer Sayfaların Cevaplarını Gör
10. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Çeviri ve Cevapları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir