10. Sınıf İngilizce 6. Ünite Kelimeleri ve Anlamları

10. Sınıf İngilizce 6. Ünite Kelimeleri ve Anlamları. 10. Sınıf İngilizce 6. Ünite Kelimeleri ve Anlamları Plans. 10. sınıf İngilizce ders kitabı MEB Yayınları Count Me In 6. ünitesinde geçem ingilizce kelimelerin Türkçe anlamlarını ve çevirilerini aşağıdaki bölümde okuyabilirsiniz. Helpful Tips ünitesi kelimeleri

10. Sınıf İngilizce 6. Ünite Kelimeleri ve Anlamları

DERS KİTABININ ARKASINDAKİ KELİMELER

 • advice-tavsiye-sınır
 • carbon footprint -karbon ayak izi
 • choice-seçme
 • consequence-sonuç
 • consumption -tüketim
 • contribute -katkıda bulunmak
 • cope with -baş etmek
 • cut off-ayırmak
 • damp -nemli
 • depend on -güvenmek, bağlı olmak
 • discover -keşfetmek
 • distraction -dikkatini dağıtmak
 • environment-friendlyli-çevre dostu
 • fabric -kumaş
 • handle-üstesinen gelmek
 • household chore -ev işi
 • infer -anlam çıkarmak
 • insurance -sigorta
 • law -kanun
 • liberty-özgürlük
 • lower -daha düşük
 • outcome-sonuç
 • pprotect -korumak
 • purpose -amaç
 • regulation -düzenleme
 • rely on -güvenmek
 • remove -kaldırmak
 • renewable-yenilenebilir
 • responsible -sorumluluk
 • rule -kural
 • run out-tükenmek
 • support -desteklemek
 • turn downkısmak
 • turn off -kapatmak
 • wrinkle-kırışıklık

İLAVE KELİMELER

 • advice: tavsiye
 • ask for advice: tavsiye istemek
 • ask for permission: izin istemek
 • be confident: kendinden emin olmak
 • become extinct: soyu tükenmek
 • boundary: sınır
 • carbon footprint: karbon ayak izi
 • catch a cold: nezle olmak, üşütmek
 • check messages: mesajları kontrol etmek
 • choice: seçim, tercih
 • clean the house: evi temizlemek
 • clean the refrigerator: buzdolabını temizlemek
 • communicating with people: insanlarla iletişim kurmak
 • consequence: netice, sonuç
 • consumption: tüketim
 • contribute: katkıda bulunmak
 • cope with: başa çıkmak
 • cut off: kesmek
 • damage ecological balance: ekolojik dengeye zarar vermek
 • damp: nemli
 • disappear: yok olmak
 • discover yourself: kendini keşfetmek
 • discover: keşfetmek
 • distraction: dikkatin dağılması
 • do the cooking: yemek yapmak
 • do the laundry: çamaşırları yıkamak
 • do the shopping: alışveriş yapmak
 • dust the furniture: mobilyanın tozunu almak
 • empty the dishwasher: bulaşık makinasını boşaltmak
 • energy sources: enerji kaynakları
 • environment-friendly: çevre dostu
 • fabric: kumaş
 • face famine: kıtlıkla karşılaşmak
 • fear: korku
 • feel annoyed: rahatsız hissetmek
 • fold the clothes: çamaşırları katlamak
 • get a degree: mezun olmak
 • get the job: iş bulmak
 • give advice: tavsiye vermek
 • go on a diet: diyet yapmak
 • go on time: zamanında gitmek
 • graduate: mezun olmak
 • handle: idare etmek
 • hang out the washing: çamaşır asmak
 • have a bad cough: kötü öksürmek
 • have a job interview: iş görüşmesi yapmak
 • have a stomachache: karnı ağrımak
 • helping people: insanlara yardım etmek
 • infer: anlam çıkarmak
 • insurance: sigorta
 • iron the clothes: kıyafetleri ütülemek
 • law: yasa, hukuk
 • learning difficulties: öğrenme zorlukları
 • leave rubbish around: çöpleri etrafa bırakmak
 • liberty: özgürlük
 • load the dishwasher: bulaşık makinesini doldurmak
 • lose weight: kilo vermek
 • lower: daha düşük
 • make a decision: karar vermek
 • make eye contact: göz teması kurmak
 • make noise: gürültü yapmak
 • make the bed: yatağı toplamak
 • mow the lawn: çimleri biçmek
 • obey the rules: kurallara uymak
 • occur: ortaya çıkmak
 • parental pressure: aile baskısı
 • pass all your exams: bütün sınavlarını geçmek
 • paying the taxes: vergileri ödemek
 • peer pressure: akran baskısı
 • prepare well: iyi hazırlanmak
 • protect: korumak
 • punctual: dakik
 • purpose: amaç, maksat
 • recycle the bottles: şişeleri geri dönüştürmek
 • referee: hakem
 • rely on: güvenmek
 • remove a stain: leke çıkarmak
 • remove the wrinkles: kırışıklıkları gidermek
 • renewable energy: yenilenebilir enerji
 • research: araştırmak
 • responsible: sorumlu
 • rules and regulations: kural ve düzenler
 • run out of energy sources: enerji kaynaklarının bitmesi
 • run out: bitmek
 • search for jobs: iş aramak
 • show red card: kırmızı kart göstermek
 • skills and interests: yetenekler ve ilgi alanları
 • slow down: yavaşlamak
 • smile: gülümsemek
 • solving problem: problem çözmek
 • speak politely: nazikçe konuşmak
 • start university: üniversiteye başlamak
 • strengths: güçlü yanlar
 • support: desteklemek
 • take out the garbage: çöpü çıkarmak
 • tell the truth: geçeği söylemek
 • trust: güvenmek
 • turn down: kısmak
 • turn off: kapatmak
 • unhealthy lifestyle: sağlıksız yaşam tarzları
 • vacuum the floor: yeri süpürmek
 • visit relatives: akrabaları ziyaret etmek
 • wash the clothes: çamaşırları yıkamak
 • wash the dishes: bulaşıkları yıkamak
 • weaknesses: zayıf yanlar
 • wear properly: uygun giyinmek
 • working with : ile çalışmak

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.