10. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 24 Gizem Yayıncılık

10. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 24 Gizem Yayıncılık konusunu kısaca yazdık. 10. sınıf İngilizce ders kitabı Gizem Yayıncılık kitabının İngilizce soru, metin İngilizce cümlelerinin Türkçe çevirilerini sayfa sayfa aşağıdaki bölümden okuyabilirsiniz.

10. Sınıf İngilizce Kitabı Sayfa 24 Türkçe Çevirisi Gizem Yayıncılık

SAYFA 24 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

H. Read the text again. Choose the correct events from the list below and fill in the timeline as in the example.

Seyit Ali got the surname Çabuk.
The First World War started.
Seyit Ali died.
Seyit Ali joined the Ottoman army.
Seyit Ali returned to his village.
Seyit Ali was born.
Seyit Ali changed the course of the war with his heroic act.
Seyit Ali fought in the Balkan War.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

H. Metni tekrar okuyun. Aşağıdaki listeden doğru olayları seçin ve örnekteki gibi zaman çizelgesini doldurun.

Seyit Ali, Çabuk soyadını aldı.
Birinci Dünya Savaşı başladı.
Seyit Ali öldü.
Seyit Ali Osmanlı ordusuna katıldı.
Seyit Ali köyüne döndü.
Seyit Ali doğdu.
Seyit Ali kahramanca davranışıyla savaşın seyrini değiştirmiştir.
Seyit Ali Balkan Savaşı’nda savaştı.


1889 Seyit Ali was born.
1909 Seyit Ali joined the Ottoman army.
1912 Seyit Ali fought in the Balkan War.
1914 The First World War started.
1915 Seyit Ali changed the course of the war with his heroic act.
1918 Seyit Ali returned to his village.
1934 Seyit Ali got the surname Çabuk.
1939 Seyit Ali died.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

1889 Seyit Ali doğdu.
1909 Seyit Ali Osmanlı ordusuna katıldı.
1912 Seyit Ali Balkan Savaşı’nda savaştı.
1914 Birinci Dünya Savaşı başladı.
1915 Seyit Ali, kahramanca davranışıyla savaşın seyrini değiştirdi.
1918 Seyit Ali köyüne döndü.
1934 Seyit Ali, Çabuk soyadını aldı.
1939 Seyit Ali öldü.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir