10. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 26 Gizem Yayıncılık

10. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 26 Gizem Yayıncılık konusunu kısaca yazdık. 10. sınıf İngilizce ders kitabı Gizem Yayıncılık kitabının İngilizce soru, metin İngilizce cümlelerinin Türkçe çevirilerini sayfa sayfa aşağıdaki bölümden okuyabilirsiniz.

10. Sınıf İngilizce Kitabı Sayfa 26 Türkçe Çevirisi Gizem Yayıncılık

SAYFA 26 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Student B) Mevlana Celaleddin Rumi “Come! Come whoever you are,” said Mevlana more than eight centuries ago. He believed people should have patience, tolerance and goodness. He was one of the greatest philosophers of the 13th century. He was born in ……….Balkh……..………………………. (present-day Afghanistan) in 1207. His father left Balkh when he was 5 years old. The family settled in Konya in ………1220…………………. . Mevlana met Shams of Tabriz when he was ………37……………………. years old. This Muslim scholar was walking along the spiritual path of love. His teachings affected Mevlana a lot. Mevlana was also a great poet. He generally wrote poems about ………the love of God……… . He wrote many books. His most famous book is called Mesnevi. He influenced the literature of the Islamic world. He combined poetry, music and dance (Sema). Mevlana died in Konya in ………….………1273…………. . His mausoleum is in Konya and thousands of people visit it every year.

n. Work in groups of 4. Write a story together. Use sequence words. Describe the characters
and places as well. Finally, present it to the class.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Öğrenci B) Mevlana Celaleddin Rumi “Gel! Kim olursan ol gel” dedi Mevlana sekiz asırdan fazla bir süre önce. İnsanların sabırlı, hoşgörülü ve iyi olması gerektiğine inanıyordu. 13. yüzyılın en büyük filozoflarından biriydi. 1207 yılında ……..Balkh……..………………….. (bugünkü Afganistan)’da doğdu. Babası, o 5 yaşındayken Belh’i terk etti. yaşında. Aile Konya’ya ………1220…………………. yılında yerleşmiştir. Mevlana Tebrizli Şems ile ………37……………………. yaşlarında tanışmıştır. Bu Müslüman bilgin, manevi aşk yolunda yürüyordu. Öğretileri Mevlana’yı çok etkiledi. Mevlana da büyük bir şairdi. Genelde ………Tanrı sevgisi ile ilgili şiirler yazardı……… . Birçok kitap yazdı. En ünlü kitabı Mesnevi’dir. İslam dünyası edebiyatını etkilemiştir. Şiir, müzik ve dansı (Sema) birleştirdi. Mevlana Konya’da ………….………1273…………. yılında vefat etmiştir. Türbesi Konya’dadır ve her yıl binlerce kişi ziyaret etmektedir.

n. 4 kişilik gruplar halinde çalışın. Birlikte bir hikaye yazın. Sıralı sözcükler kullanın. Karakterleri ve yerleri de tanımlayın. Son olarak, sınıfa sunun.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir