10. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 30 Gizem Yayıncılık

10. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 30 Gizem Yayıncılık konusunu kısaca yazdık. 10. sınıf İngilizce ders kitabı Gizem Yayıncılık kitabının İngilizce soru, metin İngilizce cümlelerinin Türkçe çevirilerini sayfa sayfa aşağıdaki bölümden okuyabilirsiniz.

10. Sınıf İngilizce Kitabı Sayfa 30 Türkçe Çevirisi Gizem Yayıncılık

SAYFA 30TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Theme 4: Traditions
H. Work in pairs. Take turns to talk about the things you used to/ didn’t use to do when you were at secondary school. Make sentences as in the examples below

When I was at secondary school, I used to cycle to school, but now I don’t. I didn’t use to listen to rock music, but now I do…

I. Work in groups of 4. Read the instructions below and play the communicative game

 Take turns to make four sentences about the things your parents used to do when they were younger.
 Write one false and three true sentences.
 Your group members try to guess which sentence is false. For example, they can say, “I think your father didn’t use to play the drums, did he?”
 The game continues until all the group members make sentences about their parents.

J. Work in groups of 4. Think of your city 50 years ago. Write sentences together as in the examples. Then present them to your classmates.

This city used to be very small 50 years ago.
There didn’t use to be any traffic jams in the main streets of this city then.
There used to be only detached houses in this city 50 years ago, but now there are lots of tall buildings.

K. Look at the list. Which ones are the inventions of the 20th and 21st centuries? Tick (√) them

electricity ……..… compass
……..… paper ……..… personal computer
……..… light bulb ……..… Internet
……..… wheel ……..… e-mail
……..… automobile ……..… pottery
……..… aeroplane ……..… mobile phone
……..… television ……..… fridge
……..… radio ……..… washing machine

L. Look at the modern inventions above and compare the lives of people in the past with the lives of people today. Make sentences as in the examples.

In the past, people didn’t use to have electricity so they didn’t use to have electrical appliances,
but today people use many different electrical appliances in their daily lives.
In the past, people didn’t use to have the light bulb so they used to light candles at night…

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Tema 4: Gelenekler
H. Çiftler halinde çalışın. Ortaokuldayken yaptığınız/yapmadığınız şeyler hakkında sırayla konuşun. Aşağıdaki örneklerdeki gibi cümleler kurunuz.

Ortaokuldayken okula bisikletle giderdim ama şimdi yapmıyorum. Rock müzik dinlemezdim ama şimdi dinliyorum…

I. 4 kişilik gruplar halinde çalışın Aşağıdaki talimatları okuyun ve iletişimsel oyunu oynayın

 Anne babanızın küçükken yaptıkları şeyler hakkında sırayla dört cümle kurun.
 Bir yanlış ve üç doğru cümle yazın.
 Grup üyeleriniz hangi cümlenin yanlış olduğunu tahmin etmeye çalışır. Örneğin, “Sanırım baban davul çalmıyordu, değil mi?” diyebilirler.
 Tüm grup üyeleri ebeveynleri hakkında cümleler kurana kadar oyun devam eder.

J. 4 kişilik gruplar halinde çalışın. 50 yıl önceki şehrinizi düşünün. Örneklerde olduğu gibi cümleleri birlikte yazın. Daha sonra sınıf arkadaşlarınıza sununuz.

Bu şehir 50 yıl önce çok küçüktü.
O zamanlar bu şehrin ana caddelerinde trafik sıkışıklığı yoktu.
50 yıl önce bu şehirde sadece müstakil evler vardı ama şimdi çok sayıda yüksek bina var.

K. Listeye bakın. Hangileri 20. ve 21. yüzyılın icatlarıdır? Onları işaretleyin (√)

elektrik ……..… pusula
……… kağıt …..…… kişisel bilgisayar
……… ampul …..…… İnternet
……… tekerlek ……..… e-posta
……… otomobil …..…… çanak çömlek
……… uçak …..…… cep telefonu
……..… televizyon …..…… buzdolabı
……… radyo ……… çamaşır makinesi

L. Yukarıdaki modern icatlara bakın ve geçmişteki insanların yaşamlarını bugünün insanlarının yaşamlarıyla karşılaştırın. Örneklerdeki gibi cümleler kurunuz.

Eskiden insanlar elektriğe sahip olmadığı için elektrikli ev aletlerine de sahip değillerdi.
ancak günümüzde insanlar günlük yaşamlarında birçok farklı elektrikli alet kullanmaktadır.
Eskiden insanlar ampule sahip olmadığı için geceleri mum yakarlardı…

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir