10. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı (Woorkbook) Türkçe Çevirisi Sayfa 32 Count Me In

10. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı (Woorkbook) Türkçe Çevirisi Sayfa 32 Count Me In. 10. sınıf İngilizce ders kitabı Workbook Çalışma Kitabının kitabının İngilizce soru, metin İngilizce cümlelerinin Türkçe çevirilerini sayfa sayfa aşağıdaki bölümden okuyabilirsiniz.

10. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı (Woorkbook) Türkçe Çevirisi Sayfa 32 Count Me In

Complete the sentences with used to + an appropriate verb.

My father doesn’t eat sweets anymore but he used to eat lots of them in the past.
1. My sister used to have long hair but she cut it last week.
2. This building is now a cafe but it used to be a popular pastry shop when I was young.
3. I’ve started drinking drip coffee these days but I never used to drink it before.
4. I used to do sports regularly in the past but now I am too lazy.
5. There used to be only one shop in the village but now there are more than three, I suppose.
6. Jack and Susan used to travel a lot but now they have three children and they don’t go away very often.
7. Do you see that plain over there? There used to be a cottage in the middle of it when I was a child.
8. Tom used to have a motorcycle in the past, now he has a brand-new car.
9. My mother used to cook delicious meals for us in the past, but now she is too busy with her office work, so
we generally eat out.
10. I used to drink a lot of sweets when I was a child but I must be careful with my diet now.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Cümleleri alışılmış + uygun bir fiil ile tamamlayın.

Babam artık tatlı yemiyor ama eskiden çok yerdi.
1. Ablamın saçları uzundu ama geçen hafta kestirdi.
2. Bu bina şimdi bir kafe ama ben küçükken popüler bir pastaneydi.
3. Bu aralar damla kahve içmeye başladım ama daha önce hiç içmezdim.
4. Eskiden düzenli spor yapardım ama şimdi çok tembelim.
5. Köyde eskiden tek dükkân vardı ama şimdi üçten fazla var sanırım.
6. Jack ve Susan eskiden çok seyahat ederlerdi ama şimdi üç çocukları var ve çok sık gitmiyorlar.
7. Şuradaki ovayı görüyor musun? Ben çocukken ortasında bir kulübe vardı.
8. Tom’un eskiden bir motosikleti vardı, şimdi onun yepyeni bir arabası var.
9. Annem eskiden bizim için lezzetli yemekler yapardı ama şimdi ofis işleriyle çok meşgul, bu yüzden
genelde dışarda yiyoruz
10. Çocukken çok tatlı içerdim ama şimdi diyetime dikkat etmeliyim.


2. Jenny has changed her lifestyle. Write some sentences about her.
1. She usedt to be online all day long.
2. She used to go to bed late.
3. She used to spend a lot of money.

She didn’t use to meet her friends out.
She didn’t use to go to a gym.
She didn’t use to cook at home.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

2. Jenny yaşam tarzını değiştirdi. Onunla ilgili birkaç cümle yaz.
1. Eskiden bütün gün çevrimiçiydi.
2. Geç yatardı.
3. Eskiden çok para harcardı.

Arkadaşlarıyla dışarıda buluşmazdı.
Spor salonuna gitmek için kullanmıyordu.
Evde yemek pişirmezdi.


Mr. Blonde is a successful businessman and you are interviewing him about his habits in the past. Ask him what he used to do when he was younger as in the example.

I know you are a workaholic now but did you use to be a workaholic from the very beginning?
1. I know that you don’t play football now but did you use to play football?
2. We know you are very rich now but did you use to be rich?
3. We know you don’t go out very often at night but did you use to go out very often at night?
4. I know you play the piano very well but did you use to play the piano very well?
5. I know you have many friends today but did you use to have many friends?
6. I’ve heard that you sleep before ten o’clock every night but did you use to sleep before ten o’clock every night?
7. I’ve read that you run 3 miles every morning but did you use to run 3 miles every morning?
8. We know you do online shopping now but did you use to do online shopping?

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Bay Blonde başarılı bir iş adamı ve onunla geçmişteki alışkanlıkları hakkında röportaj yapıyorsunuz. Örnekte olduğu gibi gençken ne yaptığını sorun.

Şimdi bir işkolik olduğunu biliyorum ama en başından beri işkolik miydin?
1. Şimdi futbol oynamadığını biliyorum ama eskiden futbol oynar mıydın?
2. Şimdi çok zengin olduğunuzu biliyoruz ama eskiden zengin miydiniz?
3. Geceleri çok sık dışarı çıkmadığınızı biliyoruz ama geceleri çok sık dışarı çıkar mıydınız?
4. Çok iyi piyano çaldığını biliyorum ama piyanoyu çok iyi çalar mıydın?
5. Biliyorum bugün çok arkadaşın var ama eskiden çok arkadaşın var mıydı?
6. Her gece saat ondan önce uyuduğunu duydum ama her gece saat ondan önce uyur muydun?
7. Her sabah 3 mil koştuğunu okudum ama her sabah 3 mil koşar mıydın?
8. Artık internetten alışveriş yaptığınızı biliyoruz ama internetten alışveriş yapıyor muydunuz?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir