10. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı (Woorkbook) Türkçe Çevirisi Sayfa 34 Count Me In

10. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı (Woorkbook) Türkçe Çevirisi Sayfa 34 Count Me In. 10. sınıf İngilizce ders kitabı Workbook Çalışma Kitabının kitabının İngilizce soru, metin İngilizce cümlelerinin Türkçe çevirilerini sayfa sayfa aşağıdaki bölümden okuyabilirsiniz.

10. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı (Woorkbook) Türkçe Çevirisi Sayfa 34 Count Me In

Read the table below and find the suitable title for each part from the box. One has been done for you.

Farming Equipment and Machinery Attitudes and Feelings Clothing Housing

What Changed through Years
Past lifestyle was simple, traditional, home-based with a self-sufficient economy and simple tools. On the other hand, today’s lifestyle is comfortable, highly-technological but complex and based on a profit oriented production economy. However, this complexity and comfort of the lifestyle depends on the income level, regional and cultural differences. We can compare and contrast the past and the present lifestyles under many different areas. And below are some examples of these lifestyles.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Aşağıdaki tabloyu okuyun ve kutudan her parça için uygun başlığı bulun. Biri senin için yapıldı.

Tarım Ekipmanları ve Makineleri Tutumlar ve Duygular Giyim Konut

Yıllar Boyunca Neler Değişti
Geçmiş yaşam tarzı basit, geleneksel, kendi kendine yeterli bir ekonomi ve basit araçlarla ev tabanlıydı. Öte yandan günümüzün yaşam tarzı rahat, yüksek teknolojik ama karmaşık ve kâr odaklı bir üretim ekonomisine dayalı. Ancak yaşam tarzının bu karmaşıklığı ve rahatlığı gelir düzeyine, bölgesel ve kültürel farklılıklara bağlıdır. Geçmiş ve şimdiki yaşam tarzlarını birçok farklı alanda karşılaştırabilir ve karşılaştırabiliriz. Ve aşağıda bu yaşam tarzlarından bazı örnekler verilmiştir.

 


Eg. Attitudes and Feelings

People used to be more peaceful since they didn’t have any complex economic, social or political problems.

People are more educated and open to express their opinions. Due to their complex lifestyles, their attitudes and feelings are more complex.

1. FARMING
People used to grow their own vegetables and fruits. They were healthy, they rarely had diseases and never needed extra exercise since their daily work kept their bodies running.

People have destroyed the agriculture. With the introduction of technology and pesticides, traditional farming culture turned upside down. Now, only few farmers keep producing crops with traditional methods and this has made us spend more money on organic food. Thus, we seek and pay more money for what our ancestors actually grew years and years ago. Today, people need medicine more often.

2. CLOTHING
People used to wear simple and functional clothes. Their clothes changed according to the climate and region they lived in.

Rather than the climate or region they live in, comfort, trend and style are what matters in clothing today. No matter whether they feel cold or hot, people are happy with wearing trendy clothes. Functionality has lost its importance in clothing nowadays.

3. EQUIPMENT AND MACHINERY

Our ancestors didn’t have great machines, so they used to do their work by themselves or they worked with simple machines. Moreover, they used animals for plowing and carrying loads.

Today we use machines to do the same things with less effort and time.

4. HOUSING

People used natural ingredients to build their houses. Their houses used to be small and functional. Family members used to gather in one room, and they used to eat and sleep in the same room together.

Today people use high technology to build their houses. Technology has given opportunities for human beings to get the most from nature.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Örneğin. Tutumlar ve Duygular

İnsanlar karmaşık ekonomik, sosyal ve politik sorunları olmadığı için daha huzurluydu.

İnsanlar daha eğitimli ve fikirlerini ifade etmeye daha açıklar. Karmaşık yaşam tarzları nedeniyle tutumları ve duyguları daha karmaşıktır.

1. ÇİFTÇİ
İnsanlar kendi sebze ve meyvelerini yetiştirirdi. Sağlıklıydılar, nadiren hastalıkları vardı ve günlük işleri vücutlarını çalıştırdığı için hiçbir zaman ekstra egzersize ihtiyaç duymadılar.

İnsanlar tarımı mahvetti. Teknoloji ve pestisitlerin devreye girmesiyle geleneksel tarım kültürü alt üst oldu. Artık sadece birkaç çiftçi geleneksel yöntemlerle mahsul üretmeye devam ediyor ve bu da organik gıdaya daha fazla para harcamamıza neden oldu. Böylece, atalarımızın yıllar ve yıllar önce yetiştirdiği şey için daha fazla para arıyor ve ödüyoruz. Günümüzde insanlar ilaca daha sık ihtiyaç duyuyor.

2. GİYİM
İnsanlar eskiden sade ve fonksiyonel kıyafetler giyerlerdi. Kıyafetleri yaşadıkları iklime ve bölgeye göre değişiyordu.

Günümüzde giyimde önemli olan, yaşadıkları iklim veya bölgeden ziyade rahatlık, trend ve stildir. Soğuk ya da sıcak hissetsinler, insanlar modaya uygun giysiler giymekten mutludur. Günümüzde giyimde fonksiyonellik önemini yitirmiştir.

3. EKİPMAN VE MAKİNE

Atalarımızın büyük makineleri yoktu, bu yüzden işlerini kendi başlarına yapıyorlardı ya da basit makinelerle çalışıyorlardı. Ayrıca hayvanları sürmek ve yük taşımak için kullandılar.

Bugün aynı şeyleri daha az çaba ve zaman ile yapmak için makineler kullanıyoruz.

4. KONUT

İnsanlar evlerini inşa etmek için doğal malzemeler kullandılar. Evleri eskiden küçük ve işlevseldi. Aile bireyleri bir odada toplanır, aynı odada birlikte yemek yer ve uyurlardı.

Bugün insanlar evlerini inşa etmek için yüksek teknolojiyi kullanıyor. Teknoloji, insanlara doğadan en iyi şekilde yararlanmaları için fırsatlar verdi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir