10. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 67 Türkçe Çevirisi ve Cevaplar Count Me In MEB

10. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı sayfa 67 Türkçe Çevirisi ve cevapları. Sayfa 67 MEB Count Me In konusunu kısaca yazdık. 10. sınıf İngilizce ders kitabı MEB Count Me In kitabının İngilizce soru, metin İngilizce cümlelerinin Türkçe çevirilerini sayfa sayfa aşağıdaki bölümden okuyabilirsiniz.

10. Sınıf İngilizce Kitabı Sayfa 67 Türkçe Çevirisi ve Cevapları

Sayfa 67 Türkçe Çevirisi

6A
Read the dialogue between the receptionist and Ethan. Then, fill in the gaps with the appropriate information from the dialogue to create a meaningful paragraph.

Receptionist- Hotel Alexandria. How can I help you?
Ethan- Hello. I’d like to book two rooms for this weekend.
Receptionist -OK. Wait a second, please! First of all, may I have your name?
Ethan- Ethan.
Receptionist- Pardon?
Ethan- Ethan Johnson.
Receptionist -OK. Thank you. Now, when is it for?
Ethan- For this weekend.
Receptionist- You mean, you’ll check in on 10th October?
Ethan-No, no! We’ll check in on Friday, 9th October and check out on Sunday.
Receptionist -And how many rooms do you want?
Ethan- Two double rooms.
Receptionist -OK. Let me check for the vacancies, sir… Alright, we have vacancies available. Well, you asked
for two double rooms, didn’t you?
Ethan- Yes, please.
Receptionist- Alright. Let’s go over that one more time. Two double rooms from 9th October to 11th October.
Ethan Yes, that’s right.
Receptionist OK. Could I take a contact number?
Ethan- Of course. 321 67 86.
Receptionist- So, let me repeat, 321 67 86. Is that right?
Ethan- Yeah, that’s right.
Receptionist -OK, sir. Your reservation is done. By the way, we are a B&B hotel, you know.
Ethan- That suits us. Thanks

Ethan wants to have a weekend- off in Alexandria. He calls the hotel to (1) book two rooms. The hotel has (2) vacancies available. They plan
to (3)check in on Friday, 9th October and (4) check out two days later,
on Sunday. The receptionist asks Ethan for a (5) contact number as part of the booking.

ANSWER
6 A 1. book
2. vacancies
3. check in
4. check out
5. contact

Let’s Explore

1. Study the expressions in bold in the dialogue in Part 6 A and circle the
correct option to complete the following statement.
The expressions in bold are for ..b………
a. refusing b. confirming information

2. Fill in the missing parts of the dialogue extracts below with a suitable expression from the box

– You mean a group? – Sorry, did you say thirteen people
– Is that right? – Let’s go over that once more.

Student A:1 You mean a group?
Student B: Yeah, for a group.

● Student A: 2 Sorry, did you say thirteen people?
.
Student B: No, thirty people.

Student A: 3 Let’s go over that once more.Tables for a group of thirty, for five o’clock tomorrow. 4 Is that right?
Student B: Yes, thank you

ANSWER
Let’s Explore
1. b
2. 1. You mean a group?
2. Sorry, did you say thirteen people?
3. Let’s go over that once more.
4. Is that right?

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

6A
Resepsiyonist ve Ethan arasındaki diyaloğu okuyun. Ardından, anlamlı bir paragraf oluşturmak için diyalogdaki uygun bilgilerle boşlukları doldurun.

Resepsiyonist- Hotel Alexandria. Size nasıl yardım edebilirim?
Ethan- Merhaba. Bu hafta sonu için iki oda ayırtmak istiyorum.
Resepsiyonist -Tamam. Bir saniye, lütfen! Her şeyden önce, adınızı alabilir miyim?
Ethan- Ethan.
Resepsiyonist – Pardon?
Ethan- Ethan Johnson.
Resepsiyonist -Tamam. Teşekkürler. Şimdi, ne zaman için?
Ethan- Bu hafta sonu için.
Resepsiyonist- 10 Ekim’de mi check-in yapacaksınız?
Ethan-Hayır, hayır! 9 Ekim Cuma günü giriş yapıp, Pazar günü çıkış yapacağız.
Resepsiyonist – Peki kaç oda istiyorsunuz?
Ethan- İki çift kişilik oda.
Resepsiyonist -Tamam. Boş kontenjanları kontrol edeyim efendim… Pekala, boş kontenjanlarımız var. peki sen sordun
iki çift kişilik oda için, değil mi?
Ethan- Evet, lütfen.
Resepsiyonist – Peki. Bunun üzerinden bir kez daha geçelim. 9 Ekim – 11 Ekim tarihleri ​​arasında iki adet çift kişilik oda.
Ethan Evet, bu doğru.
Resepsiyonist Tamam. Bir iletişim numarası alabilir miyim?
Ethan- Elbette. 321 67 86.
Resepsiyonist- Tekrar edeyim, 321 67 86. Doğru mu?
Ethan- Evet, bu doğru.
Resepsiyonist -Tamam efendim. Rezervasyonunuz tamamlandı. Bu arada, biz bir B&B oteliyiz, biliyorsun.
Ethan- Bu bize yakışıyor. teşekkürler

Ethan, İskenderiye’de bir hafta sonu tatili yapmak istiyor. (1) iki oda ayırtmak için oteli arar. Otelde (2) boş kontenjan bulunmaktadır. Planlarlar
(3) 9 Ekim Cuma günü giriş yapmak ve (4) iki gün sonra çıkış yapmak için,
Pazar günü. Resepsiyonist, rezervasyonun bir parçası olarak Ethan’dan (5) bir irtibat numarası ister.

CEVAP
6 A 1. kitap
2. boş pozisyonlar
3. check-in
4. kontrol et
5. iletişim

Hadi keşfedelim

1. Bölüm 6 A’daki diyalogda kalın harflerle yazılan ifadeleri inceleyin ve
Aşağıdaki ifadeyi tamamlamak için doğru seçenek.
Kalın yazılan ifadeler ..b……… içindir.
a. reddetmek doğrulayıcı bilgi

2. Aşağıdaki diyalog alıntılarının eksik kısımlarını kutudan uygun bir ifade ile doldurunuz.

– Bir grup mu demek istiyorsun? – Pardon, on üç kişi mi dedin?
– Bu doğru mu? – Bunu bir kez daha gözden geçirelim.

Öğrenci A:1 Bir grubu mu kastediyorsunuz?
Öğrenci B: Evet, bir grup için.

● Öğrenci A: 2 Pardon, on üç kişi mi dediniz?
.
Öğrenci B: Hayır, otuz kişi.

Öğrenci A: 3 Bunu bir kez daha gözden geçirelim. Yarın saat beşte otuz kişilik bir grup için masalar. 4 Bu doğru mu?
Öğrenci B: Evet, teşekkür ederim

CEVAP
Hadi keşfedelim
1. b
2. 1. Bir grubu mu kastediyorsunuz?
2. Pardon, on üç kişi mi dediniz?
3. Bunu bir kez daha gözden geçirelim.
4. Bu doğru mu?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.