10. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 81 Türkçe Çevirisi ve Cevaplar Count Me In MEB

10. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı sayfa 81 Türkçe Çevirisi ve cevapları. Sayfa 81 MEB Count Me In konusunu kısaca yazdık. 10. sınıf İngilizce ders kitabı MEB Count Me In kitabının İngilizce soru, metin İngilizce cümlelerinin Türkçe çevirilerini sayfa sayfa aşağıdaki bölümden okuyabilirsiniz.

10. Sınıf İngilizce Kitabı Sayfa 81 Türkçe Çevirisi ve Cevapları

Sayfa 81 Türkçe Çevirisi

4E
Below are some jumbled extracts from Prof. Juliana Anderson’s handbook on common youth problems & solutions for school administrators. Match each to two solutions suggested.

Dear Colleagues,
Please find common problems among youths below and suggested solutions to them.

a
Teach your students to plan well for exams because better reparation causes them to feel more confident and confident students have less or no stress.

b
Do workshops with parents about caring their kids. They should be aware of the difference between caring and overcaring.

c
Ask the theater club to prepare plays on impacts of violence against people.

d
Develop a whole school physical activity policy, and encourage all staff and students to be physically active. Then implement, monitor and evaluate it for impact.

e Train the school staff for bullying matters and ways of
coping with it, within the rules & regulations.

f
Remind your students and parents that failure may sometimes be a natural part of learning and that we should focus on getting better.

g Develop and adopt a whole school food policy.

h Teach your students effective studying and relaxation techniques.

ANSWER
4 E
1. a- h
2. d- g
3. e- c
4. f- b

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

4E
Aşağıda, Prof. Juliana Anderson’ın yaygın gençlik sorunları ve okul yöneticileri için çözümler hakkındaki el kitabından bazı karışık alıntılar bulunmaktadır. Her birini önerilen iki çözümle eşleştirin.

Sevgili meslektaşlarım,
Lütfen aşağıdaki gençlerin ortak sorunlarını ve bunlara yönelik çözüm önerilerini bulun.

a
Öğrencilerinize sınavlar için iyi plan yapmalarını öğretin çünkü daha iyi onarım, kendilerini daha güvende hissetmelerine ve kendine güvenen öğrencilerin daha az stres yaşamalarına veya hiç stres yaşamamalarına neden olur.

B
Ebeveynlerle çocuklarına bakma konusunda atölye çalışmaları yapın. Bakım ve aşırı bakım arasındaki farkın farkında olmalıdırlar.

C
Tiyatro kulübünden insanlara yönelik şiddetin etkileri üzerine oyunlar hazırlamasını isteyin.

D
Bütün bir okul fiziksel aktivite politikası geliştirin ve tüm personeli ve öğrencileri fiziksel olarak aktif olmaya teşvik edin. Ardından, etki için uygulayın, izleyin ve değerlendirin.

e Okul personelini zorbalık konuları ve zorbalık yöntemleri konusunda eğitin.
onunla başa çıkmak, kurallar ve düzenlemeler dahilinde.

F
Öğrencilerinize ve velilerinize başarısızlığın bazen öğrenmenin doğal bir parçası olabileceğini ve daha iyi olmaya odaklanmamız gerektiğini hatırlatın.

g Bütün bir okul yemek politikası geliştirin ve benimseyin.

h Öğrencilerinize etkili ders çalışma ve gevşeme teknikleri öğretin.

CEVAP
4 E
1. a-h
2. d-g
3. e-c
4. f-b
Bu kaynak metin hakkında daha fazla bilgiEk çeviri bilgileri için kaynak metin gerekli
Geri bildirim gönder
Yan paneller

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.