10. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 108 Gizem Yayıncılık

10. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 108 Gizem Yayıncılık konusunu kısaca yazdık. 10. sınıf İngilizce ders kitabı Gizem Yayıcılık kitabının İngilizce soru, metin İngilizce cümlelerinin Türkçe çevirilerini sayfa sayfa aşağıdaki bölümden okuyabilirsiniz. 8. ünite Türkçe çevirileri

10. Sınıf İngilizce Kitabı Sayfa 108 Türkçe Çevirisi Gizem Yayıncılık

SAYFA 108 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Before You Listen

1. Are you interested in the latest developments in technology?
2. What do you think about innovations? Do you have a positive attitude towards them? Why / Why not?

While You Listen

A. Listen to the TV program and choose the correct picture. (Audio 8.7)

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

Dinlemeden önce

1. Teknolojideki son gelişmelerle ilgileniyor musunuz?
2. Yenilikler hakkında ne düşünüyorsunuz? Onlara karşı olumlu bir tutumunuz var mı? Neden / Neden olmasın?

Dinlerken

A. TV programını dinleyin ve doğru resmi seçin. (Ses 8.7)


B. Listen again and correct the mistakes in the paragraph

One of the world’s most famous technology companies is preparing to launch a smartwatch this week. Experts say it’s one of the best smartwatches. It has lots of different functions. You can connect it to your mobile phone or laptop via Bluetooth and it can connect to an app store which has over 2,000 applications. In this way, you can have access to lots of information. For example, you can see text messages, videos, calls and reports from social media accounts. You can also control e-mails and view calendar events. You can set timers, alarms and reminders. You can use it as a remote control for mobile phones, cameras and home appliances like radios. The device is waterproof so you can wear it even when you swim. It has a 5-day battery life. It’s believed to be a very popular device.

C. Look at the words in bold in the paragraph above. Match them with their meanings below.

1. launch a. a computer program for special uses
2. via b. a device that allows you to control a machine from a distance
3. application c. the right or opportunity to use something
4. access d. introduce a new product to the public
5. remote control e. by means of/ through

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

B. Tekrar dinleyin ve paragraftaki hataları düzeltin

Dünyanın en ünlü teknoloji şirketlerinden biri bu hafta akıllı saat başlatmaya hazırlanıyor. Uzmanlar bunun en iyi akıllı saatlerden biri olduğunu söylüyor. Birçok farklı işlevi vardır. Bluetooth üzerinden cep telefonunuza veya dizüstü bilgisayarınıza bağlayabilirsiniz ve 2.000’den fazla uygulaması olan bir uygulama mağazasına bağlanabilir. Bu şekilde, birçok bilgiye erişebilirsiniz. Örneğin, sosyal medya hesaplarından kısa mesajlar, videolar, aramalar ve raporlar görebilirsiniz. Ayrıca e-postaları kontrol edebilir ve takvim etkinliklerini görüntüleyebilirsiniz. Zamanlayıcıları, alarmları ve hatırlatıcıları ayarlayabilirsiniz. Cep telefonları, kameralar ve radyolar gibi ev aletleri için uzaktan kumanda olarak kullanabilirsiniz. Cihaz su geçirmezdir, böylece yüzerken bile takabilirsiniz. 5 günlük pil ömrüne sahiptir. Çok popüler bir cihaz olduğuna inanılıyor.

C. Yukarıdaki paragrafta kalın harflerle yazılmış kelimelere bakın. Bunları aşağıdaki anlamları ile eşleştirin.

1. başlatmak a. özel kullanımlar için bir bilgisayar programı
2. üzerinden b. bir makineyi uzaktan kontrol etmenizi sağlayan bir cihaz
3. uygulama c. bir şeyi kullanma hakkı veya fırsatı
4. erişim d. halka yeni bir ürün tanıtmak
5. uzaktan kumanda e. aracılığıyla / aracılığıyla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.