10. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 14 Gizem Yayıncılık

10. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 14 Gizem Yayıncılık konusunu kısaca yazdık. 10. sınıf İngilizce ders kitabı Gizem Yayıcılık kitabının İngilizce soru, metin İngilizce cümlelerinin Türkçe çevirilerini sayfa sayfa aşağıdaki bölümden okuyabilirsiniz. 1. Ünite Çevirisi.

10. Sınıf İngilizce Kitabı Sayfa 14 Türkçe Çevirisi Gizem Yayıncılık

SAYFA 14 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

B. Listen to David and Mrs. Williams again. Complete the following paragraph.

Mrs. Williams thinks David has a problem because he looks (1) unhappy . He has four exams next week so he feels too (2) stress. David doesn’t have a (3) unhappy . Mrs. Williams tells him to start his revision early so he can complete all his studies in time. She says he shouldn’t study for his exams at the (4) last minute. . David’s classmate, Lisa always learns well because she (5) revises. regularly so she isn’t feeling stressed this week. David wants to be (6) succesful like Lisa. Mrs. Williams thinks he should also sleep well and eat (7) healty food before his exams. David is planning to study very hard this week.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

B. David ve Bayan Williams’ı tekrar dinleyin. Aşağıdaki paragrafı tamamlayın.

Bayan Williams, David’in bir sorunu olduğunu düşünüyor çünkü (1) mutsuz görünüyor. Önümüzdeki hafta dört sınavı var, bu yüzden de (2) stres hissediyor. David’in (3) mutsuz biri yok. Bayan Williams, tüm çalışmalarını zamanında tamamlayabilmesi için revizyonuna erken başlamasını söylüyor. Son dakikada (4) sınavlarına girmemesi gerektiğini söylüyor. . David’in sınıf arkadaşı Lisa çok iyi öğrenir çünkü (5) gözden geçirir. bu yüzden bu hafta stresli hissetmiyor. David, Lisa gibi başarılı olmak ister (6). Bayan Williams, sınavlarından önce de iyi uyuması ve (7) sağlıklı yemek yemesi gerektiğini düşünüyor. David bu hafta çok çalışmayı planlıyor.


C. Listen again and check your answers.

After You Listen

Discuss the questions with your partner.
1. Are your study habits similar to David’s or Lisa’s? What are the similarities?
2. What advice can you give to a student when he/she wants to be successful? Start as follows. Make a study plan…

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

C. Tekrar dinleyin ve cevaplarınızı kontrol edin.

Dinledikten Sonra

Soruları partnerinizle tartışın.
1. Çalışma alışkanlıklarınız David’in veya Lisa’nınkine benziyor mu? Benzerlikler nelerdir?
2. Bir öğrenciye başarılı olmak istediğinde ne gibi tavsiyelerde bulunabilirsiniz? Aşağıdaki gibi başlayın. Bir çalışma planı yapın …


IDIOMS/ PROVERBS CORNER

A. Read the sentences from the conversation between David and Mrs. Williams. Choose the closest meaning

1. Lisa’s such an eager beaver.
a. Lisa works hard and she wants to be very successful.
b. Lisa works hard, but she isn’t ambitious.
2. She always passes her exams with flying colors.
a. She always passes her exams with high scores.
b. She always gets low scores and fails her exams.
3. You should hit the books as soon as possible.
a. You should begin to read books as soon as possible.
b. You should begin to study hard as soon as possible.
B. Listen to the conversation again and check your answers. (Audio 1.3)

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

DEYİMLER / Atasözleri KÖŞESİ

A. David ve Bayan Williams arasındaki konuşmadaki cümleleri okuyun. En yakın anlamı seçin

1. Lisa çok hevesli bir kunduz.
a. Lisa çok çalışıyor ve çok başarılı olmak istiyor.
b. Lisa çok çalışıyor ama hırslı değil.
2. Sınavlarını her zaman uçan renklerle geçer.
a. Sınavlarını her zaman yüksek puanlarla geçer.
b. Her zaman düşük puanlar alır ve sınavlarında başarısız olur.
3. Kitaplara mümkün olan en kısa sürede vurmalısınız.
a. Kitapları en kısa sürede okumaya başlamalısınız.
b. En kısa zamanda çok çalışmaya başlamalısınız.
B. Konuşmayı tekrar dinleyin ve cevaplarınızı kontrol edin. (Ses 1.3)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir