10. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 23-24 Count Me In

10. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 23-24  MEB Count Me In konusunu kısaca yazdık. 10. sınıf İngilizce ders kitabı MEB Count Me In kitabının İngilizce soru, metin İngilizce cümlelerinin Türkçe çevirilerini sayfa sayfa aşağıdaki bölümden okuyabilirsiniz.

10. Sınıf İngilizce Kitabı Sayfa 23-24 Türkçe Çevirisi MEB Count Me In

SAYFA 23 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

PLANS
● Describing future plans and arrangements
● Expressing one’s ideas in unplanned situations
● Making oral presentations on a planned topic

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

PLANLAR
● Gelecek planları ve düzenlemeleri açıklama
● Planlanmamış durumlarda fikirlerini ifade etme
● Planlanan bir konuda sözlü sunumlar yapmak


SAYFA 24 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

1A

Look at the following activities and tick the ones that are involved in your plans for the weekend.

visiting a museum
doing shopping
going on a picnic
cycling
trekking
meeting friends
eating out

jogging
visiting the grannies
going out of the city/town
having a barbecue
going to a concert
hanging around with friends
seeing a movie

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Aşağıdaki etkinliklere bakın ve hafta sonu planlarınızda yer alan etkinlikleri işaretleyin.

bir müzeyi ziyaret etmek
Alışveriş yapmak
pikniğe gitmek
bisikletçilik
yürüyüş
Arkadaşlarla görüşmek
dışarıda yemek

hafif koşu
nineleri ziyaret etmek
şehir/kasaba dışına çıkmak
barbekü yapmak
konsere gitmek
arkadaşlarla takılmak
film izlemek


1 B
Lindsey and Bob want to have a weekend away. Take a look at their checklists and discuss the answers to the following questions.

a. Who has arranged everything?
b. Whose weekend is just a plan and intention?

Meanings of the Signs in the Checklists
√: Done. (No Problem with the arrangement)
X: Not done. (No arrangements)
?: Not sure.

Lindsey’s Checklist
destination : Alexandria
hotel : booked
food : hamburger at Danny’s
what to do : visit city museum (tickets √)
do shopping at Macy’s
visit grans on Saturday evening walk along the lakeside on Saturday morning

Bob’s Checklist
destination : Georgetown hotel : X
food : pizza ?
what to do : do shopping ?
explore the city ?

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

1B
Lindsey ve Bob bir hafta sonu geçirmek isterler. Kontrol listelerine bir göz atın ve aşağıdaki soruların cevaplarını tartışın.

a. Her şeyi kim ayarladı?
B. Kimin hafta sonu sadece bir plan ve niyettir?

Kontrol Listelerindeki İşaretlerin Anlamları
√: Bitti. (Düzenlemede Sorun Yok)
X: Yapılmadı. (Düzenleme yok)
?: Emin değil.

Lindsey’nin Kontrol Listesi
hedef: İskenderiye
otel: rezerve
yemek : Danny’s’de hamburger
ne yapmalı : şehir müzesini ziyaret edin (biletler √)
Macy’s’de alışveriş yapmak
Cumartesi akşamı büyükanneleri ziyaret edin Cumartesi sabahı göl kenarında yürüyüş yapın

Bob’un Kontrol Listesi
varış yeri : Georgetown oteli : X
yemek: pizza?
ne yapmalı: alışveriş yapmak mı?
Şehri keşfetmek ?


1C
Is it better to arrange everything before or let things slide? Discuss with your friends.

2A READING – SPEAKING

What do people share via e-mails? Discuss and rate the following from 5 to 1. (5 for the most common and 1 for the least.)

pictures and selfies
formal or business letters
informal letters
surprises
locations and directions

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

1C
Her şeyi önceden düzenlemek mi yoksa akışına bırakmak mı daha iyi? Arkadaşlarınızla tartışın.

2A OKUMA – KONUŞMA

İnsanlar e-posta yoluyla neler paylaşıyor? Aşağıdakileri tartışın ve 5’ten 1’e kadar değerlendirin (en yaygın için 5 ve en az için 1).)

resimler ve özçekimler
resmi veya iş mektupları
resmi olmayan mektuplar
sürprizler
konumlar ve yönler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir