10. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 28 Count Me In

10. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 28  MEB Count Me In konusunu kısaca yazdık. 10. sınıf İngilizce ders kitabı MEB Count Me In kitabının İngilizce soru, metin İngilizce cümlelerinin Türkçe çevirilerini sayfa sayfa aşağıdaki bölümden okuyabilirsiniz.

10. Sınıf İngilizce Kitabı Sayfa 28 Türkçe Çevirisi MEB Count Me In

SAYFA 28 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

4D
Below are statements that came in unexpected, unplanned situations. Work in pairs and match the situations to the statements.

1
Sultan Mehmed’s hopes fade and he feels demoralized during the battles.Akşemseddin, his tutor, gives a motivational speech to him

2
Kemal, the trainer of a football team, notices the exceptionally skillful teenager playing football while passing by. He can’t help watching him and talking to him.

3
Just a couple of minutes after the take off, the aircraft experiences a bird strike and a decision comes.

4 Edison fails once more in his attempt to invent the electric light bulb

a “You will be a great footballer. I will help you become a professional.”

b “Landing on water will be the best choice.”

c “I will try again.”

d “I will not give up. The victory will come.”

ANSWERS
1. d
2. a
3. b
4. c

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

4D
Aşağıda beklenmedik, planlanmamış durumlarda gelen ifadeler yer almaktadır. Çiftler halinde çalışın ve durumları ifadelerle eşleştirin.

1
Sultan Mehmed’in umutları tükenir ve savaşlar sırasında morali bozulur. Hocası Akşemseddin ona bir motivasyon konuşması yapar.

2
Bir futbol takımının antrenörü Kemal, yanından geçen son derece yetenekli bir gencin futbol oynadığını fark eder. Onu izlemekten ve onunla konuşmaktan kendini alamaz.

3
Kalkıştan sadece birkaç dakika sonra uçak bir kuş çarpması yaşar ve bir karar gelir.

4 Edison, elektrik ampulünü icat etme girişiminde bir kez daha başarısız oldu

a “Harika bir futbolcu olacaksın. Profesyonel olmana yardım edeceğim.”

b “Suya inmek en iyi seçim olacaktır.”

c “Tekrar deneyeceğim.”

d “Vazgeçmeyeceğim. Zafer gelecek.”

YANITLAR
1. gün
2. bir
3. b
4. c


4E
Match the statements to the appropriate pictures below. Write the letters of the statements into the boxes.
ANSWERS

1. c
2. d
3. a
4. b

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

4E
Aşağıdaki ifadeleri uygun resimlerle eşleştiriniz. İfadelerin harflerini kutucuklara yazınız.
YANITLAR

1. c
2. gün
3 A
4. b

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir