10. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 30, 31 Gizem Yayıncılık

10. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 30, 31 Gizem Yayıncılık konusunu kısaca yazdık. 10. sınıf İngilizce ders kitabı Gizem Yayıcılık kitabının İngilizce soru, metin İngilizce cümlelerinin Türkçe çevirilerini sayfa sayfa aşağıdaki bölümden okuyabilirsiniz. 1. Ünite Çevirisi.

10. Sınıf İngilizce Kitabı Sayfa 30, 31 Türkçe Çevirisi Gizem Yayıncılık

SAYFA 30 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

VIDEO BLOG ENTRY

Work in pairs. Prepare your video blog entry.
 Imagine that you and your partner are planning to meet up this weekend.
 Look at activity B in While You Listen. Make a similar table and complete it.
 Write a dialogue together and act it out.
 Record your dialogue.
 Upload your video blog entry by the end of this weekend. Share it on your blog.
 Another pair will evaluate you after they watch your video

Peer Evaluation Ch

Fluency: Accuracy:
Excellent (……..)
Good (……..)
Satisfactory (……..)
Unsatisfactory (……..)

 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

VİDEO BLOG GİRİŞİ

İkili çalışın. Video blog girişinizi hazırlayın.
 Siz ve eşinizin bu hafta sonu buluşmayı planladığınızı hayal edin.
 Dinlerken B etkinliğine bakın. Benzer bir tablo yapın ve tamamlayın.
 Birlikte bir diyalog yazın ve canlandırın.
 Diyaloğunuzu kaydedin.
 Video blog girişinizi bu hafta sonu sonuna kadar yükleyin. Blogunuzda paylaşın.
 Başka bir çift videonuzu izledikten sonra sizi değerlendirecek

Akran Değerlendirmesi Ch

Akıcılık: Doğruluk:
Mükemmel (… …..)
İyi (… …..)
Tatmin edici (… …..)
Yetersiz (… …..)


SPEAKING – 2
A. Think about your plans for the future. First, make notes below. Add some details about your future career. Present your plans to the class.

B. Choose a famous person. Imagine you are that person and think about your future plans.
Then work in groups of 4. Present your plans in turn.

Include your plans about:
 work
 family
 social life
Start as follows.

Hello! My name’s ………………………………… . I want to tell you about my future plans…

 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

KONUŞMA – 2
A. Gelecek için planlarınızı düşünün. Önce aşağıya not alın. Gelecekteki kariyeriniz hakkında bazı ayrıntılar ekleyin. Planlarınızı sınıfa sunun.

B. Ünlü bir kişi seçin. O kişi olduğunuzu hayal edin ve gelecek planlarınızı düşünün.
Sonra 4’lü gruplar halinde çalışın. Sırayla planlarınızı sunun.

Şunlarla ilgili planlarınızı dahil edin:
 iş
 aile
 sosyal yaşam
Aşağıdaki gibi başlayın.

Merhaba! Benim adım ………………………………… . Size gelecek planlarımdan bahsetmek istiyorum …


SAYFA 31 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

C. Work in pairs. Match the sentences to make the dialogues and then act them out.

1. Your room is a mess!
2. I can’t read. It’s dark in here.
3. I don’t know how to use this vending machine.
4. The climbing wall looks dangerous.
5. I can’t finish this project alone.
6. Oh, no! You’ve broken your little brother’s toy car.
7. Oh! The bell’s ringing.
a. Don’t worry, mum. I’ll be careful.
b. All right. I’ll open the door.
c. Really? I’ll show you.
d. OK, dad. I’ll tidy it this afternoon.
e. Don’t worry. I’ll help you with it.
f. I’m sorry, mum. I’ll buy him a new one tomorrow.
g. Oh, I’ll turn the light on.

 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

C. İkili çalışın. Diyalogları yapmak için cümleleri eşleştirin ve sonra canlandırın.

1. Odanız bir karmaşa!
2. Okuyamıyorum. Burası karanlık.
3. Bu satış makinesini nasıl kullanacağımı bilmiyorum.
4. Tırmanma duvarı tehlikeli görünüyor.
5. Bu projeyi tek başıma bitiremem.
6. Oh, hayır! Küçük kardeşinin oyuncak arabasını kırdın.
7. Ah! Zil çalıyor.
a. Merak etme anne. Dikkatli olacağım.
b. Tamam. Ben kapıyı açacağım.
c. Gerçekten mi? Sana göstereceğim.
d. Tamam baba. Bu öğleden sonra toparlayacağım.
e. Merak etmeyin. Sana yardım edeceğim.
f. Üzgünüm anne. Ona yarın yeni bir tane alacağım.
g. Oh, ışığı açacağım.


D. Work with a different partner. Use your own words to complete the dialogues and act them out.

1. A: It’s very cold in here.
B: Oh, I will close the wnidow
2. A: I can’t carry this box. It’s too heavy.
B: It’s ok. I’ll help you with it.
3. A: Your clothes are dirty.
B: Oh, I’ll go into the bedroom to change
4. A: Oh, this restaurant is too crowded!
B: All right. We’ll go to another one.
5. A: The shirt costs $10, but I have only $8.
B: No matter. I’ll give you 2 dollars
6. A: There’s no sugar at home.
B: Ok. I’ll go and buy some

 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

D. Farklı bir ortakla çalışın. Diyalogları tamamlamak ve onları canlandırmak için kendi sözlerinizi kullanın.

1. C: Burası çok soğuk.
B: Oh, pencereyi kapatacağım
2. C: Bu kutuyu taşıyamıyorum. Çok ağır.
B: Sorun değil. Sana yardım edeceğim.
3. A: Giysileriniz kirli.
B: Oh, değiştirmek için yatak odasına gideceğim
4. A: Oh, bu restoran çok kalabalık!
B: Pekala. Başka birine gideceğiz.
5. C: Gömleğin fiyatı 10 dolar, ama benim sadece 8 dolarım var.
B: Önemli değil. Sana 2 dolar vereceğim
6. C: Evde şeker yok.
B: Tamam. Gidip biraz alacağım


DISCUSSION TIME

Work in groups of 4 and discuss the questions.
What do you think about the following quotations? Do you agree? Why/Why not?

“If you fail to plan, you’re planning to fail.”
“A goal without a plan is just a wish.”
“If you don’t have a plan for yourself, you’ll only become part of someone else’s.”

 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

TARTIŞMA ZAMANI

4 kişilik gruplar halinde çalışın ve soruları tartışın.
Aşağıdaki alıntılar hakkında ne düşünüyorsunuz? Katılıyor musun? Neden / Neden olmasın?

“Plan yapamazsanız, başarısız olmayı planlıyorsunuz.”
“Plansız bir hedef sadece bir dilektir.”
“Kendin için bir planın yoksa, yalnızca başkasının bir parçası olacaksın.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir