10. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 30 Count Me In

10. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 30  MEB Count Me In konusunu kısaca yazdık. 10. sınıf İngilizce ders kitabı MEB Count Me In kitabının İngilizce soru, metin İngilizce cümlelerinin Türkçe çevirilerini sayfa sayfa aşağıdaki bölümden okuyabilirsiniz.

10. Sınıf İngilizce Kitabı Sayfa 30 Türkçe Çevirisi MEB Count Me In

SAYFA 30 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

6A
Which season of the year is the best time to cover the following activities in your plans? Discuss with friends.

learn about and improve life skills

spend time together with relatives and family

relaxation, refreshment energy for the new academic year

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

6A
Planlarınızda aşağıdaki etkinlikleri kapsamak için yılın hangi mevsimi en iyi zamandır? Arkadaşlarınızla tartışın.

yaşam becerilerini öğrenmek ve geliştirmek

akrabalar ve aile ile birlikte vakit geçirmek

yeni akademik yıl için rahatlama, tazelenme enerjisi


6B
Below is an opinion paragraph on ‘making plans for summer holidays’. Read the sentences carefully and pay attention to colors. Then, match the colors to their functions in the text.

In my opinion, students should consider social and psychological factors while they are making plans for the summer holidays. Firstly, summer holidays are for relaxation, refreshment and energy for the new academic year. If students do not enjoy and relax themselves, they may feel fed up and their performances may go down during the academic year. Secondly, young people, especially students, need to learn about real life and improve their life skills for themselves and the society. Although school presents them with these skills, they need to learn more and practise in everyday life, outside school. Finally, parents and relatives feel the emotional need for spending time together.
Students cannot take enough time to share things with parents and relatives during the academic year and there becomes an emotional gap, and the summer holidays give the most chance. To sum up, summer holidays are very important to satisfy social and psychological needs outside school and students should cover them in their holiday plans.

a supporting sentence
b topic sentence and writer’s opinion
c concluding sentence
d sequencers

ANSWER

Pink : c
Blue : b
Orange : d

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

6B
Aşağıda ‘yaz tatili için plan yapmak’ üzerine bir görüş paragrafı bulunmaktadır. Cümleleri dikkatlice okuyun ve renklere dikkat edin. Ardından renkleri metindeki işlevleriyle eşleştirin.

Bence öğrenciler yaz tatili planlarını yaparken sosyal ve psikolojik faktörleri de göz önünde bulundurmalı. İlk olarak, yaz tatilleri yeni akademik yıl için dinlenmek, tazelenmek ve enerji vermek içindir. Eğer öğrenciler keyif almaz ve dinlenmezlerse kendilerini bıkmış hissedebilir ve akademik yıl boyunca performansları düşebilir. İkinci olarak, gençlerin, özellikle öğrencilerin gerçek hayatı öğrenmeleri, kendileri ve toplum için yaşam becerilerini geliştirmeleri gerekmektedir. Okul onlara bu becerileri sunsa da, okul dışında daha fazla öğrenmeleri ve günlük yaşamda pratik yapmaları gerekir. Son olarak, ebeveynler ve akrabalar birlikte zaman geçirmenin duygusal ihtiyacını hissederler.
Öğrenciler akademik yıl boyunca veli ve akrabaları ile bir şeyler paylaşmak için yeterince zaman ayıramazlar ve duygusal bir boşluk oluşur ve yaz tatili en çok şansı verir. Özetle yaz tatili okul dışındaki sosyal ve psikolojik ihtiyaçların karşılanması için çok önemlidir ve öğrenciler tatil planlarında bunları da kapsamalıdır.

destekleyici bir cümle
b konu cümlesi ve yazarın görüşü
c sonuç cümlesi
d sıralayıcılar

ANSWER

Pembe : c
Mavi : b
Turuncu : d

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir