10. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 32 Count Me In

10. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 32  MEB Count Me In konusunu kısaca yazdık. 10. sınıf İngilizce ders kitabı MEB Count Me In kitabının İngilizce soru, metin İngilizce cümlelerinin Türkçe çevirilerini sayfa sayfa aşağıdaki bölümden okuyabilirsiniz.

10. Sınıf İngilizce Kitabı Sayfa 32 Türkçe Çevirisi MEB Count Me In

SAYFA 32 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

A
Listen and study the intonation of the sentences below. Tapescript 2.2
Falling Intonation

Wh- Questions When are we going to meet again?
Yes/No Answers No, I won’t.
Statements I’ll be back in a minute.

Rising Intonation
Yes/No Questions Will you help me to carry this suitcase?
Question Tags You will do it quickly, won’t you?
Direct Address Tom, will you come with me?

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

7A
Aşağıdaki cümlelerin tonlamalarını dinleyin ve çalışın. Teyp 2.2
Düşen Tonlama

Wh-Sorular Tekrar ne zaman buluşacağız?
Evet/Hayır Cevaplar Hayır, yapmayacağım.
Açıklamalar Bir dakika içinde döneceğim.

Yükselen Tonlama
Evet/Hayır Sorular Bu valizi taşımama yardım eder misiniz?
Soru Etiketleri Hızlıca yapacaksın değil mi?
Doğrudan Adres Tom, benimle gelir misin?


7B. Listen to the sentences below and decide if they have a falling intonation (FI) or rising intonation (RI). Tapescript 2.3

1. Is he going to play tennis at the weekend?
2. What are you going to do tomorrow night?
3. Sally, will you have a piece of cake?
4. No, I am not.
5. I will call you later.
6. They will come tomorrow, won’t they?
7. Yes, she will.
8. Will you visit us next summer?
9. What are we going to have for breakfast?
10. Mr. Green, are you going to see Michael tomorrow?
ANSWER
7 B 1. RI
2. FI
3. RI
4. FI
5. FI
6. RI
7. FI
8. RI
9. FI
10. RI

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

7B. Aşağıdaki cümleleri dinleyin ve düşen tonlamaları (FI) veya yükselen tonlamaları (RI) olup olmadığına karar verin. Teyp 2.3

1. Hafta sonu tenis oynayacak mı?
2. Yarın gece ne yapacaksın?
3. Sally, bir parça kek alır mısın?
4. Hayır, değilim.
5. Seni sonra arayacağım.
6. Yarın gelecekler değil mi?
7. Evet, yapacak.
8. Önümüzdeki yaz bizi ziyaret edecek misiniz?
9. Kahvaltıda ne yiyeceğiz?
10. Bay Green, yarın Michael’ı görecek misiniz?

ANSWER
7 B 1. RI
2. FI
3. RI
4. FI
5. FI
6. RI
7. FI
8. RI
9. FI
10. R


7C
Work in pairs and make daily conversations in the places given below. Be careful about intonation issues in asking and answering questions.

in the classroom at home at a restaurant at the bus stop

E.g. Mark Can I borrow your dictionary?
Lenny Yes, you can.

Make your plans to fIt the cIrcumstances.
George S. Patton JR.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

7C
Çiftler halinde çalışın ve aşağıda verilen yerlerde günlük konuşmalar yapın. Soru sorarken ve cevaplarken tonlama sorunlarına dikkat edin.

sınıfta evde bir restoranda otobüs durağında

Örneğin. Mark Sözlüğünü ödünç alabilir miyim?
Evet, yapabilirsin.

Koşullara uyacak şekilde planlarınızı yapın.
George S. Patton JR.

2 Comments on “10. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 32 Count Me In”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir