10. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 34 Count Me In

10. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 34  MEB Count Me In konusunu kısaca yazdık. 10. sınıf İngilizce ders kitabı MEB Count Me In kitabının İngilizce soru, metin İngilizce cümlelerinin Türkçe çevirilerini sayfa sayfa aşağıdaki bölümden okuyabilirsiniz. 3. Ünite sayfa 34 çevirisi.

10. Sınıf İngilizce Kitabı Sayfa 34 Türkçe Çevirisi MEB Count Me In

SAYFA 34 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

1 A
Work in pairs. Look at the following list of words and match them to their meanings using a dictionary.

1. conquer /ˈkɑŋkər/ (v)
2. besiege /bɪˈsidʒ/ (v)
3. cannon /ˈkænən/ (n)
4. surrender /səˈrɛndər/ (v)
5. triumphant /trīˈəmfənt/ (n)
6. worship /ˈwərʃəp/ (v)
ANSWER:
1-d
2-f
3-a
4-e
5- b
6-c

a. an old type of big heavy gun, usually on wheels, that fires solid metal or stone balls
b. very successful in a way that causes great satisfaction
c. the practice of showing respect for God or a god, saying prayers, chanting
d. to take control of a country or city and its people by force
e. to admit that you have lost and want to stop fighting
f. to surround a building, city, etc. with soldiers till the people inside give up defending

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

1 A
Çiftler halinde çalışın. Aşağıdaki kelime listesine bakın ve bir sözlük kullanarak anlamlarıyla eşleştirin.

1. fethetmek /ˈkɑŋkər/ (v)
2. kuşatma /bɪˈsidʒ/ (v)
3. top /ˈkænən/ (n)
4. teslim olma /səˈrɛndər/ (v)
5. muzaffer /trīˈəmfənt/ (n)
6. ibadet /ˈwərʃəp/ (v)
CEVAP:
1-d
2-f
3 A
4-e
5-b
6-c

a. katı metal veya taş topları ateşleyen, genellikle tekerlekler üzerinde eski bir tür büyük ağır silah
B. büyük memnuniyet yaratan bir şekilde çok başarılı
C. Tanrı’ya veya bir tanrıya saygı gösterme, dua etme, ilahi söyleme pratiği
NS. bir ülkenin veya şehrin ve halkının kontrolünü zorla ele geçirmek
e. kaybettiğini kabul etmek ve savaşmayı bırakmak istemek
F. bir binayı, şehri vs. içindekiler savunmaktan vazgeçene kadar askerlerle çevrelemek


1B. Read the following pairs of sentences about the conquest of Constantinople and guess which ones are true. Then, read the text to check your answers

1.
a. Sultan Mehmed II wanted to conquer Constantinople
due to its strategic importance. (DOĞRU CEVAP)
b. There was not only one reason why Sultan Mehmed II
wanted to conquer Constantinople.

2.
a. He designed the cannons himself.
b. Sultan Mehmed II used traditional cannons of the time to
hit the walls of the city. (DOĞRU CEVAP)

3.
a. The defensive chain across the mouth of the Golden
Horn (Haliç) made the conquest impossible.
b. Sultan Mehmed II found a way to cope with the defensive chain across the mouth of the Golden Horn. (DOĞRU CEVAP)

4.
a. He relied on his plans, strategies and army. (DOĞRU CEVAP)
b. Sultan Mehmed II relied solely on the powerful army

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

1B. Konstantinopolis’in fethi ile ilgili aşağıdaki cümleleri okuyun ve hangisinin doğru olduğunu tahmin edin. Ardından, cevaplarınızı kontrol etmek için metni okuyun

1.
a. Fatih Sultan Mehmed Konstantinopolis’i fethetmek istedi.
stratejik önemi nedeniyle. (DOĞRU CEVAP)
B. Mehmed’in tek bir sebebi yoktu.
Konstantinopolis’i fethetmek istedi.

2.
a. Topları kendisi tasarladı.
B. Sultan II. Mehmed dönemin geleneksel toplarını kullanmıştır.
şehrin duvarlarına çarptı. (DOĞRU CEVAP)

3.
a. Altının ağzındaki savunma zinciri
Horn (Haliç) fethi imkansız hale getirdi.
B. Sultan Mehmed, Haliç’in ağzındaki savunma zinciriyle başa çıkmanın bir yolunu buldu. (DOĞRU CEVAP)

4.
a. Planlarına, stratejilerine ve ordusuna güveniyordu. (DOĞRU CEVAP)
B. Sultan Mehmed sadece güçlü orduya güveniyordu.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir