10. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 36 Count Me In

10. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 36  MEB Count Me In konusunu kısaca yazdık. 10. sınıf İngilizce ders kitabı MEB Count Me In kitabının İngilizce soru, metin İngilizce cümlelerinin Türkçe çevirilerini sayfa sayfa aşağıdaki bölümden okuyabilirsiniz. 3. Ünite sayfa 36 çevirisi.

10. Sınıf İngilizce Kitabı Sayfa 36 Türkçe Çevirisi MEB Count Me In

SAYFA 36 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

1D.
Read the second part of the text below and fill in the table about Mehmed II. Then, make sentences as in the example.

The conquest is still subject to many researches today. According to most historians, it was beyond a powerful army. They agree and focus on Sultan Mehmed’s genius and personal qualities, and believe these played a key role in planning everything for the conquest. We can find some clues about his personal qualities when we look at some of his actions and approaches. First of all, he was an intellectual. He could speak six languages and he had the habit of reading a lot. He read about various topics; from religion to history, from physics to Greek mythology. He was excellent at physics and maths. He made the largest and strongest cannons himself using his knowledge of physics and complicated calculations. He paid great attention to education. Sahn-ı Seman Madrasahs of his time served as higher education institutions and he invited well-known scholars such as Ali Kuşçu to his country. He also invited Bellini, an Italian Renaissance artist, to draw his portrait. He was a respectful leader. He respected other beliefs and religions. Freedom of belief across the empire was very important to him. He was a very determined leader. There were a lot of difficulties during the siege, but he never gave up. He managed to keep his armies motivated.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

1D.
Aşağıdaki metnin ikinci bölümünü okuyunuz ve II. Mehmed ile ilgili tabloyu doldurunuz. Ardından örnekteki gibi cümleler kurunuz.

Fetih günümüzde hala birçok araştırmaya konu olmaktadır. Çoğu tarihçiye göre, güçlü bir ordunun ötesindeydi. Sultan Mehmed’in dehası ve kişisel nitelikleri üzerinde hemfikirdirler ve bunlara odaklanırlar ve bunların fetih için her şeyin planlanmasında kilit rol oynadığına inanırlar. Bazı davranışlarına ve yaklaşımlarına baktığımızda kişisel nitelikleri hakkında bazı ipuçları bulabiliriz. Her şeyden önce o bir entelektüeldi. Altı dil konuşabiliyordu ve çok okuma alışkanlığı vardı. Çeşitli konular hakkında okudu; dinden tarihe, fizikten Yunan mitolojisine. Fizik ve matematikte mükemmeldi. Fizik bilgisini ve karmaşık hesaplamaları kullanarak en büyük ve en güçlü topları kendisi yaptı. Eğitime çok önem verirdi. Döneminin Sahn-ı Seman Medreseleri yüksek öğretim kurumu olarak hizmet vermiş ve Ali Kuşçu gibi tanınmış alimleri ülkesine davet etmiştir. Ayrıca İtalyan Rönesans sanatçısı Bellini’yi portresini çizmeye davet etti. Saygılı bir liderdi. Diğer inançlara ve dinlere saygı duyuyordu. İmparatorluk genelinde inanç özgürlüğü onun için çok önemliydi. Çok kararlı bir liderdi. Kuşatma sırasında çok zorluklar yaşadı ama asla pes etmedi. Ordularını motive etmeyi başardı.


E.g. Mehmed II was an intellectual man because he could speak six languages and he had the habit of reading.
He respected other beliefs and religions.
He never gave up.
He was excellent at physics and maths and he used them to make the strongest cannon.
He was a determined leader. Because he met a lot of difficulties but he never gave up.

1E
Write some notes about a legendary figure in Turkish history and talk about him/her using your notes as in Part 1 D
Atatürk-Leaeder, soldier, teacher,

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Örneğin. Mehmed, altı dil bilmesi ve okuma alışkanlığına sahip olması nedeniyle aydın bir adamdı.
Diğer inançlara ve dinlere saygı duyuyordu.
Asla vazgeçmedi.
Fizik ve matematikte mükemmeldi ve onları en güçlü topu yapmak için kullandı.
Kararlı bir liderdi. Çünkü çok zorluklarla karşılaştı ama asla pes etmedi.

1E
Bölüm 1 D’deki gibi Türk tarihindeki efsane bir şahsiyet hakkında notlar yazın ve notlarınızı kullanarak onun hakkında konuşun.
Atatürk-Önder, asker, öğretmen,

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir