10. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 40 Count Me In

10. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 40  MEB Count Me In konusunu kısaca yazdık. 10. sınıf İngilizce ders kitabı MEB Count Me In kitabının İngilizce soru, metin İngilizce cümlelerinin Türkçe çevirilerini sayfa sayfa aşağıdaki bölümden okuyabilirsiniz. 3. Ünite sayfa 40 çevirisi.

10. Sınıf İngilizce Kitabı Sayfa 40 Türkçe Çevirisi MEB Count Me In

SAYFA 40 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

4A
Read the following quote and discuss what it shows about Mustafa Kemal Atatürk.

‘‘The centuries rarely produce a genius. Look at this bad luck of ours that the great genius of our era was granted to the Turkish nation.’’
D. Lloyd George, Prime Minister of the United Kingdom

4B
Take a quick look at the text and jot down five of the characteristics that are mentioned about Atatürk in the text.

A close friend may praise you. Sometimes a teacher, your parents or a family member may do the same. How many heroes or heroines have been praised by his enemies in history? There are few. One of them is Mustafa Kemal Atatürk. According to American leader John F. Kennedy, he was one of the greatest figures of our century. Winston Churchill of the UK called him a great hero, and former French President Charles de Gaulle said he was the greatest achiever among all the World leaders. What made Mustafa Kemal different from other leaders? How did he become a legendary figure? Why did his enemies respect him so much? It’s not only winning wars, of course. There are a lot of other achievements in his life. When his father died, they moved to Uncle Huseyin’s farm. While he was helping with the farm work there, he decided to make a change and secretly sat for the military school exams, and passed. He was an outstanding cadet, military school student. When he graduated from Academy of War in 1905, things were getting worse. His first duty was in Damascus. While he was working there, the Ottoman Administration sent him to different places for new duties. He was a division commander during the Battle of Gallipoli in 1915. The Allied Forces were dreaming of the partition of Anatolia and İstanbul when Mustafa Kemal’s armies woke them up. On April 23, 1920, he established Turkish Grand National Assembly. He went on fighting against enemies and all enemies left the country completely on September 9, 1922.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

4A
Aşağıdaki alıntıyı okuyun ve Mustafa Kemal Atatürk hakkında neler gösterdiğini tartışın.

Yüzyıllar nadiren bir dahi üretir. Çağımızın büyük dehasının Türk milletine bahşedildiği şu talihsizliğimize bakın.”
D. Lloyd George, Birleşik Krallık Başbakanı

4B
Metne hızlıca bir göz atın ve metinde Atatürk ile ilgili bahsedilen beş özelliği not edin.

Yakın bir arkadaşınız sizi övebilir. Bazen bir öğretmen, ebeveynleriniz veya bir aile üyesi aynı şeyi yapabilir. Tarihte düşmanları tarafından övülen kaç kahraman var? Az var. Bunlardan biri de Mustafa Kemal Atatürk’tür. Amerikan lideri John F. Kennedy’ye göre yüzyılımızın en büyük isimlerinden biriydi. İngiltere’den Winston Churchill onu büyük bir kahraman olarak nitelendirdi ve eski Fransa Cumhurbaşkanı Charles de Gaulle, tüm Dünya liderleri arasında en başarılı kişi olduğunu söyledi. Mustafa Kemal’i diğer liderlerden farklı kılan neydi? Nasıl efsanevi bir figür oldu? Düşmanları ona neden bu kadar saygı duyuyordu? Elbette sadece savaşları kazanmak değil. Hayatında başka birçok başarı var. Babası ölünce Hüseyin Amca’nın çiftliğine taşınırlar. Orada çiftlik işlerine yardım ederken bir değişiklik yapmaya karar verir ve gizlice askeri okul sınavlarına girer ve geçer. Olağanüstü bir öğrenciydi, askeri okul öğrencisiydi. 1905’te Harp Akademisi’nden mezun olduğunda işler daha da kötüye gidiyordu. İlk görevi Şam’daydı. Orada çalışırken Osmanlı idaresi onu yeni görevler için farklı yerlere gönderdi. 1915 Gelibolu Savaşı’nda tümen komutanıydı. Mustafa Kemal’in orduları onları uyandırdığında İtilaf Devletleri Anadolu ve İstanbul’un bölünmesini hayal ediyorlardı. 23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni kurdu. Düşmanlara karşı savaşmaya devam etti ve tüm düşmanlar 9 Eylül 1922’de ülkeyi tamamen terk etti.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir