10. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 44 Count Me In

10. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 44  MEB Count Me In konusunu kısaca yazdık. 10. sınıf İngilizce ders kitabı MEB Count Me In kitabının İngilizce soru, metin İngilizce cümlelerinin Türkçe çevirilerini sayfa sayfa aşağıdaki bölümden okuyabilirsiniz. 3. Ünite sayfa 44 çevirisi.

10. Sınıf İngilizce Kitabı Sayfa 44 Türkçe Çevirisi MEB Count Me In

SAYFA 44 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

7A
Read the unfinished story below and write an ending for it. Consider the forest in the picture and remember that Jadav Payeng, the hero of the story, has a fame as a legendary forest man in India. The verbs in box may be of help.

plant make water look after begin live grow come back take care

It was 1965 when heavy floods forced the Payengs to move to the other side of the river, 12 km away from their home. The family, with their children, were suffering too much, and when they moved back, they left their fiveyear- old Jadav in the care of a court-master for schooling. Jadav Payeng gave up school after class 10, and got back to his village to look after the livestock left by his deceased parents. When he arrived, he witnessed a terrible sight. The land was eroded and there was a sandbar in place of the green land and forests of his childhood. Snakes and reptiles were lying dead on the desert. This sight shook him. Suddenly, he realised the truth. “Today, it is the snakes and tomorrow it will be us.” he thought to himself. That moment, he made the decision to make a change, at least to try. He was only 15. He was determined. He visited the villagers nearby and asked for their opinions. The villagers gave him seeds and shoots of bamboos.

7B
Now, your teacher will give you the original story in full. Compare your ending with it and find the most similar one in the class.

FREEDOM AND INDEPENDENCE IS MY CHARACTER..
Mustafa Kemal ATATÜRK

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

7A
Aşağıdaki bitmemiş hikayeyi okuyun ve onun için bir son yazın. Resimdeki ormanı düşünün ve hikayenin kahramanı Jadav Payeng’in Hindistan’da efsanevi bir orman adamı olarak ün yaptığını unutmayın. Kutudaki fiiller yardımcı olabilir.

bitki sula bak sonra başla yaşa büyüt geri gel kendine iyi bak

Yoğun sel, Payengleri, evlerinden 12 km uzakta, nehrin diğer yakasına taşınmaya zorladığı zaman 1965 yılıydı. Çocuklarıyla birlikte aile çok acı çekiyordu ve geri döndüklerinde, beş yaşındaki Jadav’larını okul için bir mahkeme müdürünün bakımına bıraktılar. Jadav Payeng 10. sınıftan sonra okulu bıraktı ve ölen ebeveynlerinin bıraktığı hayvanlara bakmak için köyüne geri döndü. Geldiğinde korkunç bir manzaraya tanık oldu. Arazi erozyona uğramış ve çocukluğunun yeşil arazi ve ormanlarının yerine bir kumluk vardı. Yılanlar ve sürüngenler çölde ölü yatıyorlardı. Bu manzara onu sarstı. Birden gerçeği anladı. “Bugün yılanlar ve yarın biz olacağız.” kendi kendine düşündü. O an bir değişiklik yapmaya, en azından denemeye karar verdi. Henüz 15 yaşındaydı. Kararlıydı. Yakındaki köylüleri ziyaret ederek fikirlerini sordu. Köylüler ona bambu tohumları ve sürgünleri verdiler.

7B
Şimdi öğretmeniniz size orijinal hikayeyi tam olarak verecek. Sonunuzu onunla karşılaştırın ve sınıfta en benzer olanı bulun.

ÖZGÜRLÜK VE BAĞIMSIZLIK BENİM KARAKTERİM..
Mustafa Kemal ATATÜRK

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir