10. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 48 Count Me In

10. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 48  MEB Count Me In konusunu kısaca yazdık. 10. sınıf İngilizce ders kitabı MEB Count Me In kitabının İngilizce soru, metin İngilizce cümlelerinin Türkçe çevirilerini sayfa sayfa aşağıdaki bölümden okuyabilirsiniz. 4. Ünite sayfa 48 çevirisi ce cevapları.

10. Sınıf İngilizce Kitabı Sayfa 48 Türkçe Çevirisi MEB Count Me In

SAYFA 48 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Study the following statements from the text and circle the best choice below
to complete the sentences about the rules for ‘used to’.
– “We used to make our own bread.”
– “We used to have gas lanterns and fire to light the house.”
– “Most people used to travel by horse and buggies.”
– “We didn’t use to go away from home to parks or movies.”

1. The above sentences by Jamal and Kate…
a. were true in the past, not true anymore. (ANSWER)
b. were not true in the past, true now.
2. The above sentences by Jamal and Kate…
a. express single actions in the past.
b. express repeated actions in the past, past habits.(ANSWER)

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Metinden aşağıdaki ifadeleri inceleyin ve aşağıdaki en iyi seçeneği daire içine alın
‘alışkanlık’ kuralları ile ilgili cümleleri tamamlamak için.
– “Ekmeğimizi kendimiz yapardık.”
– “Evi yakmak için gaz fenerlerimiz ve ateşimiz vardı.”
– “Çoğu insan at ve arabalarla seyahat ederdi.”
– “Evden uzaklaşıp parklara ya da sinemaya gitmezdik.”

1. Jamal ve Kate’in yukarıdaki cümleleri…
a. geçmişte doğruydu, artık doğru değil. (CEVAP)
B. geçmişte doğru değildi, şimdi doğru.
2. Jamal ve Kate’in yukarıdaki cümleleri…
a. geçmişteki tekil eylemleri ifade eder.
B. geçmişte tekrarlanan eylemleri, geçmiş alışkanlıkları ifade edin.(CEVAP)


Read the following statements and tick the ones you’ve heard from your parents, teachers, etc. Then, share them with your friends.

When I was your age, I used to help my parents with the household chores.
When I was your age, I didn’t use to help my parents at all.
In my childhood, we used to make our own toys.
In our high school years, we used to be afraid of teachers.
My father didn’t use to give me much pocket money.
We used to come straight home after school.

2B
Now, write some of the things you used to do when you were a child. Then, read them out for your friends.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Aşağıdaki ifadeleri okuyunuz ve anne babanızdan, öğretmenlerinizden vb. duyduklarınızı işaretleyiniz. Ardından arkadaşlarınızla paylaşınız.

Ben senin yaşındayken, aileme ev işlerinde yardım ederdim.
Ben senin yaşındayken, aileme hiç yardım etmezdim.
Çocukluğumda kendi oyuncaklarımızı yapardık.
Lise yıllarımızda öğretmenlerden korkardık.
Babam bana fazla harçlık vermezdi.
Okuldan sonra direk eve gelirdik.

2B
Şimdi, çocukken yaptığınız şeylerden bazılarını yazın. Ardından, arkadaşlarınız için bunları okuyun.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir