10. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 50 Count Me In

10. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 50  MEB Count Me In konusunu kısaca yazdık. 10. sınıf İngilizce ders kitabı MEB Count Me In kitabının İngilizce soru, metin İngilizce cümlelerinin Türkçe çevirilerini sayfa sayfa aşağıdaki bölümden okuyabilirsiniz. 4. Ünite sayfa 50 çevirisi.

10. Sınıf İngilizce Kitabı Sayfa 50 Türkçe Çevirisi MEB Count Me In

SAYFA 50 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

4A
Work in pairs. Discuss how new inventions, innovations and systems change life.
4B
Read the text and fill in the chart about changes in lifestyles and customs as in the example.

Changes have always been part of human life, but revolutionary changes from the last quarter of the 20th century up to date have put the 21st century generations to the center of comfort, speed and worldwide communication. While younger generations enjoy a technology based and comfortable form of life, the elderly are not happy about this new lifestyle because they cannot keep up with it and many customs and traditions disappear. In an interview, Dr. Alex Hunter, a history professor of Romania, gives examples of life in both centuries through his own life. “The computer arrived. Before that, we used to look up words in dictionaries, and facts in encyclopedias. We used to use phone books to find telephone numbers. In time, these traditional methods of searching disappeared and they are a thing of the past now. People refer to search engines or mobile devices for these now.

The arrival of digital cameras killed the tradition of keeping pictures in photo albums as they have memories for storage. We used to keep pictures in photo albums and showing them to friends or guests was a custom during visits or family gatherings. Few people keep photo albums now as almost everyone shares pictures online nowadays. The Internet and social media have caused a bigger gap. Numerous things have changed. Here is a simple example: We used to send postcards to our beloved ones or visit them to celebrate occasions, but now people feel too lazy to do these things.

They share messages or good wishes on social media platforms. People used to have face to face communication and chats, but now they run the communication via social media platforms. It is not only the Internet-based changes, of course. Even toys have changed in today’s global world. There are global toy shop chains now and children play the same or similar toys all around the world. In the past, making toys for yourself such as toy cars, baby doll was a tradition…’’ Changes come with advantages and disadvantages, but they will be part of human life forever. Today’s technological wonders such as drones, space ships, computers will be a primitive thing of the past someday. What is your future thing of the past?Elektricity and black and white TV sets. Some houses had telephones and they could use them in the emergencies.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

4A
Çiftler halinde çalışın. Yeni icatların, yeniliklerin ve sistemlerin hayatı nasıl değiştirdiğini tartışın.
4B
Metni okuyun ve örnekte olduğu gibi yaşam tarzları ve geleneklerdeki değişikliklerle ilgili tabloyu doldurun.

Değişimler her zaman insan yaşamının bir parçası olmuştur ancak 20. yüzyılın son çeyreğinden bugüne kadarki devrim niteliğindeki değişimler 21. yüzyıl nesillerini rahatlığın, hızın ve dünya çapında iletişimin merkezine oturtmuştur. Genç kuşaklar teknolojiye dayalı ve rahat bir yaşam biçiminin tadını çıkarırken, yaşlılar bu yeni yaşam biçimine ayak uyduramadıkları için mutlu değiller ve birçok gelenek ve görenek ortadan kalkıyor. Romanya tarih profesörü Dr. Alex Hunter bir söyleşisinde kendi hayatından her iki yüzyıldaki hayattan örnekler veriyor. “Bilgisayar geldi. Ondan önce sözlüklerden kelimelere, ansiklopedilerden gerçeklere bakardık. Telefon numaralarını bulmak için telefon rehberlerini kullanırdık. Zamanla, bu geleneksel arama yöntemleri ortadan kalktı ve artık geçmişte kaldılar. İnsanlar artık bunlar için arama motorlarına veya mobil cihazlara başvuruyor.

Dijital kameraların gelişi, depolama için anıları olduğu için fotoğrafları fotoğraf albümlerinde tutma geleneğini öldürdü. Fotoğrafları fotoğraf albümlerinde tutardık ve onları ziyaretlerde veya aile toplantılarında arkadaşlara veya misafirlere göstermek bir gelenekti. Bugünlerde neredeyse herkes çevrimiçi fotoğraf paylaştığı için artık çok az insan fotoğraf albümleri tutuyor. İnternet ve sosyal medya daha büyük bir boşluğa neden oldu. Çok sayıda şey değişti. İşte basit bir örnek: Eskiden sevdiklerimize kartpostallar gönderirdik ya da özel günleri kutlamak için onları ziyaret ederdik ama şimdi insanlar bunları yapamayacak kadar tembel hissediyor.

Sosyal medya platformlarında mesaj veya iyi dilekleri paylaşırlar. Eskiden insanlar yüz yüze iletişim kuruyor ve sohbet ediyorlardı, ancak şimdi iletişimi sosyal medya platformları üzerinden yürütüyorlar. Sadece internet tabanlı değişiklikler değil elbette. Günümüzün küresel dünyasında oyuncaklar bile değişti. Artık küresel oyuncak mağaza zincirleri var ve çocuklar dünyanın her yerinde aynı veya benzer oyuncakları oynuyor. Eskiden oyuncak arabalar, oyuncak bebekler gibi oyuncaklar yapmak bir gelenekti…” Değişiklikler avantaj ve dezavantajlarla gelir ama sonsuza kadar insan hayatının bir parçası olacaklar. Drone’lar, uzay gemileri, bilgisayarlar gibi günümüzün teknolojik harikaları, bir gün geçmişte kalan ilkel şeyler olacak. Gelecekteki geçmişiniz nedir? Elektrik ve siyah beyaz TV setleri. Bazı evlerde telefon vardı ve acil durumlarda kullanabiliyorlardı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir