10. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi ve Cevaplar Sayfa 109 Count Me In MEB

10. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 109 MEB Count Me In konusunu kısaca yazdık. 10. sınıf İngilizce ders kitabı MEB Count Me In kitabının İngilizce soru, metin İngilizce cümlelerinin Türkçe çevirilerini sayfa sayfa aşağıdaki bölümden okuyabilirsiniz.

10. Sınıf İngilizce Kitabı Sayfa 109 Türkçe Çevirisi MEB Count Me In

SAYFA 109 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

1C. Read the text and answer the questions.

1. Do ordinary people usually go after their dreams according to the author?
2. What do heroes/heroines and successful people have in common?
3. How do heroes/heroines make a difference?

ANSWER
1. No, they don’t.
2. They go after their dreams and things in their imaginations.
3. They work hard for their dreams, some may even dedicate their lives to their dreams.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

1C. Metni oku ve soruları yanıtla.

1. Yazara göre sıradan insanlar genellikle hayallerinin peşinden mi gider?
2. Kahramanlar/kahramanlar ve başarılı insanların ortak noktası nedir?
3. Kahramanlar/kahramanlar nasıl bir fark yaratır?

CEVAP
1. Hayır, yapmazlar.
2. Hayallerindeki şeylerin ve hayallerinin peşinden giderler.
3. Hayalleri için çok çalışırlar, hatta bazıları hayatlarını hayallerine adayabilir.


1D. Study the words in bold in the text and match them to their meanings below, using contextual clues.

1. To follow, to try to get or do go after
2. A person who is killed for religion, country, etc. martyr
3. Famous or well-known noted
4. Normal or usual, not unusual ordinary
5. A person who loves and strongly supports his/her country patriot
6. To make (something such as dream) true or real fulfill

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

1D. Metinde koyu yazılan kelimeleri inceleyin ve bağlamsal ipuçlarını kullanarak aşağıdaki anlamlarıyla eşleştirin.

1. Takip etmek, elde etmeye çalışmak veya peşinden gitmek
2. Dini, vatanı vb. uğrunda şehit olan kimse
3. Ünlü veya tanınmış not
4. Normal veya olağan, olağandışı değil sıradan
5. Vatanseverini seven ve güçlü bir şekilde destekleyen kişi
6. (rüya gibi bir şeyi) gerçek veya gerçek kılmak


1. Study the statements from the text and choose the correct
options to complete the sentences about the rules for ‘the second
conditional’.

“If I had money, I would buy a villa, a sports car, etc.”
“If the country were in danger, I would fight for freedom.”
“If my parents sent me to better schools, I could achieve big success.”

1. The statements are about…
a. real conditions.
b. unreal/imaginary conditions. (DOĞRU CEVAP)
2. The statements refer to…
a. the past.
b. the present (DOĞRU CEVAP)

2. Read the sentences below and tick in the circle to
show your opinion

1. If I had enough money, I would spend it on the needs of poor children.
2. If there were no smartphones, life would be more enjoyable.
3. I would travel to space if I had the chance.
4. If rules did not exist, the world would be a terrible place.
5. If I had superpowers, I would use all of them for educating people

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

1. Metindeki ifadeleri inceleyin ve doğru olanı seçin.
‘ikincisi’ için kurallarla ilgili cümleleri tamamlama seçenekleri
koşullu’.

“Param olsaydı villa, spor araba vb. alırdım.”
“Ülke tehlikede olsaydı, özgürlük için savaşırdım.”
“Ailem beni daha iyi okullara gönderseydi, büyük başarılar elde edebilirdim.”

1. Açıklamalar hakkında…
a. gerçek koşullar.
b. gerçek dışı/hayali koşullar. (DOĞRU CEVAP)
2. Açıklamalar…
a. geçmiş.
b. şimdiki (DOĞRU CEVAP)

2. Aşağıdaki cümleleri okuyun ve aşağıdakileri yapmak için daireyi işaretleyin.
fikrini göster

1. Yeterince param olsaydı, fakir çocukların ihtiyaçları için harcardım.
2. Akıllı telefonlar olmasaydı hayat daha keyifli olurdu.
3. Şansım olsa uzaya giderdim.
4. Kurallar olmasaydı, dünya korkunç bir yer olurdu.
5. Süper güçlerim olsaydı, hepsini insanları eğitmek için kullanırdım

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.