10. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi ve Cevaplar Sayfa 111 Count Me In MEB

10. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 111 MEB Count Me In konusunu kısaca yazdık. 10. sınıf İngilizce ders kitabı MEB Count Me In kitabının İngilizce soru, metin İngilizce cümlelerinin Türkçe çevirilerini sayfa sayfa aşağıdaki bölümden okuyabilirsiniz.

10. Sınıf İngilizce Kitabı Sayfa 111 Türkçe Çevirisi MEB Count Me In

SAYFA 111 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

2C. Below are what some people said about doing a good thing for people and the world. Read them and write what you would do for people and the world if you were a hero/heroine, in a paragraph.

If I had the chance to make a magic song, it would make everyone kind-hearted. Mary Wise- Musician

If I were a super chemist, I would make anti-war injections.
Patrick Sharp- Chemist

If I were a super psychologist, I would calm everyone down.
Afifah Aisa- Psychologist

If I had the power, I would ban using pesticides and hormones.
Tom Hopkins- Farmer

If I were a scientist, I would prevent global warming.
If I were rich, I would help poor people.
If I were a hero, I would stop all wars.
If I were a government person, I would ban giving homework.
If I were magic powers, I would heal sick people.
If I were magic powers, I would get together all lovers.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

2C. Aşağıda bazı insanların insanlar ve dünya için iyi bir şey yapmakla ilgili söyledikleri yer almaktadır. Onları okuyun ve bir paragrafta bir kahraman/kahraman olsaydınız insanlar ve dünya için ne yapacağınızı yazın.

Sihirli bir şarkı yapma şansım olsaydı, herkesi iyi kalpli yapardı. Mary Wise – Müzisyen

Süper kimyager olsaydım, savaş karşıtı enjeksiyonlar yapardım.
Patrick Sharp- Kimyager

Süper bir psikolog olsaydım, herkesi sakinleştirirdim.
Afifah Ayşe- Psikolog

Gücüm olsaydı, böcek ilacı ve hormon kullanmayı yasaklardım.
Tom Hopkins – Çiftçi

Bilim insanı olsaydım, küresel ısınmayı engellerdim.
Zengin olsam fakirlere yardım ederdim.
Bir kahraman olsaydım, tüm savaşları durdururdum.
Devlet memuru olsam ödev vermeyi yasaklardım.
Sihirli güçler olsaydım, hasta insanları iyileştirirdim.
Sihirli güçler olsaydım, tüm aşıkları bir araya getirirdim.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.