10. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi ve Cevaplar Sayfa 112 Count Me In MEB

10. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 112 MEB Count Me In konusunu kısaca yazdık. 10. sınıf İngilizce ders kitabı MEB Count Me In kitabının İngilizce soru, metin İngilizce cümlelerinin Türkçe çevirilerini sayfa sayfa aşağıdaki bölümden okuyabilirsiniz.

10. Sınıf İngilizce Kitabı Sayfa 112 Türkçe Çevirisi MEB Count Me In

SAYFA 112 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

3A. Think about some of your cartoon superheroes or heroines. Choose one and write down his/ her name in the blank. Then tick what he/she can do and share orally with your friends.

fly
climb
become invisible
do magic
throw web
run fast
heal himself/herself
throw a fireball
pass through the walls
teleport
jump high
lift heavy things

3B. Below is a list of words. Match them to their meanings on the right by using the contextual clues in the video about cartoons and superheroes, heroines. Video 9.1

1. Feature (v)
2. Extraordinary (adj)
3. Didactic (adj)
4. Folktale (n)
5. Overcome (v)

a. a traditional story
b. to have or include (someone or something) as an important part
c. to get over, to cope with
d. very unusual
e. designed to teach something

ANSWER
1. b
2. d
3. e
4. a
5. c

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

3 A. Çizgi film süper kahramanlarından veya kadın kahramanlarından bazılarını düşün. Birini seçin ve adını boşluğa yazın. Ardından neler yapabileceğini işaretleyin ve arkadaşlarınızla sözlü olarak paylaşın.

uçmak
tırmanış
görünmez ol
büyü yapmak
ağ atmak
hızlı koş
kendini iyileştirmek
ateş topu atmak
duvarlardan geçmek
ışınlanmak
yuksek zipla
ağır şeyler kaldırmak

3B. Aşağıda kelimelerin bir listesi bulunmaktadır. Çizgi film ve süper kahramanlar, kadın kahramanlar hakkındaki videodaki bağlamsal ipuçlarını kullanarak bunları sağdaki anlamlarıyla eşleştirin. Video 9.1

1. Özellik (v)
2. Olağanüstü (adj)
3. Didaktik (sıf)
4. Halk masalı (n)
5. Üstesinden gelmek (v)

a. geleneksel bir hikaye
b. önemli bir parçası olarak (biri veya bir şey) sahip olmak veya dahil etmek
c. üstesinden gelmek, üstesinden gelmek
d. çok garip
e. bir şeyler öğretmek için tasarlanmış

CEVAP
1. b
2. d
3. e
4. a
5. c


3C. If you were a hero/heroine what would you do? Think and discuss with your friends. Make sentences as in the example, below. Then, share your answers with your friends orally

E.g. If I were a hero, I would help the people in need.

If I were a scientist, I would prevent global warming.
If I were rich, I would help poor people.
If I were a hero, I would stop all wars.
If I were a government person, I would ban giving homework.
If I were magic powers, I would heal sick people.
If I were magic powers, I would get together all lovers.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

3C. Bir kahraman/kahraman olsaydınız ne yapardınız? Düşünün ve arkadaşlarınızla tartışın. Aşağıdaki örnekteki gibi cümleler kurunuz. Ardından cevaplarınızı sözlü olarak arkadaşlarınızla paylaşın.

Örneğin. Bir kahraman olsaydım, ihtiyacı olan insanlara yardım ederdim.

Bilim insanı olsaydım, küresel ısınmayı engellerdim.
Zengin olsam fakirlere yardım ederdim.
Bir kahraman olsaydım, tüm savaşları durdururdum.
Devlet memuru olsam ödev vermeyi yasaklardım.
Sihirli güçler olsaydım, hasta insanları iyileştirirdim.
Sihirli güçler olsaydım, tüm aşıkları bir araya getirirdim.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.