Discuss why rules and regulations are necessary

Discuss why rules and regulations are necessary sorusunun cevabını kısaca yazdık. 10. sınıf İngilizce ders kitabı cevapları

Discuss why rules and regulations are necessary

SORUNUN ANLAMI, ÇEVİRİSİ

Kural ve düzenlemelerin neden gerekli olduğunu tartışın

CEVAP

People live with other people. There are rules for peace in society. We make rules so people don’t offend others.
Some people do not follow the rules and violate people’s rights.
This situation causes fights between people. There must be rules to prevent these bad situations.
Also, rules allow us to make decisions and live in society with ease. For example, parking the car correctly, greeting our friend in the morning, queuing at the bank.

CEVAP TÜRKÇESİ

İnsan başka insanlar ile birlikte yaşar. Toplumda huzur için kurallar vardır. İnsanların başkalarını rahatsız etmemesi için kurallar koyarız.
Bazı insanlar kurallara uymaz ve insnaların haklarını çiğner.
Bu udurm insanlar arasında kavgalara sebep olur. bu kötü durumları engellemek için kurallar olmalıdır.
Ayrıca, kurallar karar vermemize ve toplum içinde kolaylıkla yaşamamızı sağlar. Örneğin, arabayı doğru parketmek, sabahları arkadaşımıza selam vermek, bankada sıraya girmek.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.