10. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 16 Cevapları MEB Yayınları

10. Sınıf İngilizce Kitabı Sayfa 44 Türkçe Çevirisi Gizem Yayıncılık

Bu yazıda “10. sınıf İngilizce ders kitabı 1. Ünite sayfa 16 cevapları MEB Yayınları” COUNT ME IN STUDENT’S BOOK MEB Yayınları 10. sınıf ders kitabı sayfa 16 cevaplarını yazdık. 10. sınıf ders kitabı 1. ünite SCHOOL LIFE    ünitesi cevapları sayfa 16 cevaplarını aşağıdaki bölümden okuyabilirsiniz. Soruların Türkçe çevirileri da yazılıdır.

10. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 16 Cevapları MEB Yayınları

SAYFA 16 CEVAPLAR

10. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 16 Cevapları MEB Yayınları

10. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 16 Cevapları MEB Yayınları
10. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 16 Cevapları MEB Yayınları

10. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 15. Türkçe Çevirileri

Imagine that you want to become a member of the fitness club. Fill in the form with your personal information.

ÇEVİRİSİ: Fitness kulübüne üye olmak istediğinizi düşünün. Formu kişisel bilgilerinizle doldurun.

Work in pairs. Imagine that one of you is the receptionist and the other one wants to be a member of the fitness club. Refer to Part 3 B, 3 C and exchange your information in a dialogue.

ÇEVİRİSİ:Çiftler halinde çalışın. Birinizin resepsiyonist olduğunu ve diğerinin fitness kulübüne üye olmak istediğini hayal edin. Bölüm 3 B, 3 C’ye bakın ve bilgilerinizi bir diyalogda paylaşın.

Listen and decide if the sentences have a falling (FI) or rising intonation (RI). Tapescript 1.2

ÇEVİRİSİ:Cümlelerin düşme (FI) veya yükselen tonlama (RI) olup olmadığını dinleyin ve karar verin. Şerit 1.2

10 .Sınıf İngilizce Ders Kitabı Cevapları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.