10. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 17 Türkçe Çevirileri ve Cevapları Cem Yayınları Sunshine

10. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 17 Türkçe Çevirileri ve Cevapları Cem Yayınları Sunshine. Cem Yayınları 10. sınıf İngilizce ders kitabının sayfalarının Türkçe çevirileri ve cevaplarını aşağıdaki bölümden okuyabilirsiniz.

10. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 17 Türkçe Çevirileri ve Cevapları Cem Yayınları Sunshine

SAYFA 17 ÇEVİRİSİ VE CEVAPLARI

8. Listen and find: Who is an architect? Who is a computer programmer? Who wants to be a film director?

Answer Key:
Mohammed’s father is an architect.
Nancy’s dad is a computer programmer.
Mehmet wants to be a film director

9. Listen again and complete the texts. Then, match the pictures with the texts.

1. B, 2. A, 3. C

Answer Key:
A.
1. architect
2. interested
3. preparing
B.
4. computer programmer
5. chemistry
C.
6. successful
7. studies
8. film director

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

8. Dinleyin ve bulun: Mimar kimdir? Bilgisayar programcısı kimdir? Kim film yönetmeni olmak ister?

Cevap anahtarı:
Muhammed’in babası bir mimardır.
Nancy’nin babası bir bilgisayar programcısıdır.
Mehmet film yönetmeni olmak istiyor

9. Tekrar dinleyin ve metinleri tamamlayın. Daha sonra resimleri metinlerle eşleştirin.

1.B, 2.A, 3.C

Cevap anahtarı:
A.
1. mimar
2. ilgileniyorum
3. hazırlanıyor
B.
4. bilgisayar programcısı
5. kimya
C.
6. başarılı
7. çalışmalar
8. film yönetmeni


A.
Hi, my name is Mohammed. I’m from Saudi Arabia. I live in Riyadh, the capital city of Saudi Arabia. I have three sisters and one brother. My father is a/an (1) architect and my mother is a teacher at primary school. I am a student at Jubail Academy International School. My favorite subject at school is Geography because I’m (2) interested in travelling to new places. In my free time, I often surf the Internet and learn about foreign countries and their cultures. Also, I like horse riding. I am very excited to start the 10th grade! Right now, I’m (3) preparing for my first day at school.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

A.
Merhaba benim adım Muhammed. Suudi Arabistandanım. Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da yaşıyorum. Üç kız kardeşim ve bir erkek kardeşim var. Babam (1) mimar ve annem ilkokulda öğretmendir. Jubail Akademi Uluslararası Okulu’nda öğrenciyim. Okulda en sevdiğim ders Coğrafya çünkü (2) yeni yerlere seyahat etmek ilgimi çekiyor. Boş zamanlarımda sık sık internette geziniyorum ve yabancı ülkeler ve kültürleri hakkında bilgi ediniyorum. Ayrıca ata binmeyi severim. 10. sınıfa başlayacağım için çok heyecanlıyım! Şu anda (3) okuldaki ilk günüme hazırlanıyorum.


B.
Hey! I’m Nancy. I’m fifteen and I live in Los Angeles, California with my parents and twin brothers, Greg and Tom. They are only 4 years old. My dad works as a/an (4) computer programmer at Google’s LA office and he really enjoys his work. My mom is a police officer. She works very long hours and often has night shifts. For this reason, I spend a lot of time with Greg and Tom and I love it. But sometimes I have difficulty at school because some subjects are difficult, especially Physics and
(5) chemistry . After school, I usually go to an animal shelter in my neighbourhood and at the moment, I’m cleaning the cages of some animals.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

B.
Hey! Ben Nancy. On beş yaşındayım ve ailem ve ikiz kardeşlerim Greg ve Tom ile birlikte Los Angeles, Kaliforniya’da yaşıyorum. Henüz 4 yaşındalar. Babam Google’ın LA ofisinde (4) bilgisayar programcısı olarak çalışıyor ve işinden gerçekten keyif alıyor. Annem polis memuru. Çok uzun saatler çalışıyor ve sıklıkla gece vardiyaları oluyor. Bu nedenle Greg ve Tom’la çok zaman geçiriyorum ve bunu seviyorum. Ama bazen okulda zorluk çekiyorum çünkü bazı dersler zor, özellikle de Fizik ve (5) kimya. Okuldan sonra genellikle mahallemdeki bir hayvan barınağına gidiyorum ve şu anda bazı hayvanların kafeslerini temizliyorum.


C.
Hello, I’m Mehmet from Antalya, Türkiye. My family and I live in a flat in the city center. My mother is a (6) successful doctor at a children’s hospital and my father is a pilot at Turkish Airlines. I have an older brother, Sinan. He is at university and he (7) studies Turkish Literature. He is interested in becoming a writer in the future. He writes short stories. You can read them on his blog on the web. In my opinion, literature is a window to different worlds and lives, but I’m interested in movies more. I want to be a/an (8) film director in the future, so in my free time, I go to the movies. Right now, I’m getting ready to go to the cinema.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

C.
Merhaba, ben Antalya, Türkiye’den Mehmet. Ailem ve ben şehir merkezinde bir dairede yaşıyoruz. Annem bir çocuk hastanesinde (6) başarılı doktor, babam ise Türk Hava Yolları’nda pilottur. Bir ağabeyim var Sinan. Üniversitede okuyor ve (7) Türk Edebiyatı okuyor. Gelecekte yazar olmakla ilgileniyor. Kısa öyküler yazıyor. Bunları internetteki blogunda okuyabilirsiniz. Bana göre edebiyat farklı dünyalara, hayatlara açılan bir pencere ama ben sinemayla daha çok ilgileniyorum. Gelecekte (8) film yönetmeni olmak istiyorum, bu yüzden boş zamanlarımda sinemaya giderim. Şu anda sinemaya gitmeye hazırlanıyorum.

Diğer sayfaların cevapları 10. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirileri ve Cevapları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir