10. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 16 Türkçe Çevirileri ve Cevapları Cem Yayınları Sunshine

10. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 16 Türkçe Çevirileri ve Cevapları Cem Yayınları Sunshine

10. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 16 Türkçe Çevirileri ve Cevapları Cem Yayınları Sunshine

SAYFA 16 ÇEVİRİSİ VE CEVAPLARI

6. Listen to the parts of the conversation in exercise 4 and tick the correct intonation

Rising Falling
In yes/ no questions, the intonation rises. In wh- questions and statements, the intonation falls.

ANSWER
Answer Key
1. John: Falls Mary: Falls
2. Mary: Falls John: Falls
3. John: Falls Mary: Falls
4. John: Rises Mary: Falls

1. John: Where are you from?
Mary: London.

2. Mary: What does your father do?
John: He is an engineer.

3. John: What do you think about this?
Mary: I think you’re right, but I can’t remember important dates.

4. John: Are you thirsty?
Mary: In fact, I am.

7. Work in pairs. One of you is a foreign student. Act out a dialogue asking and answering the following questions.

Where are you from? I am from Türkiye
Do you have brothers or sisters? Yes I have one sister.
What do your parents do? My father is a teacher. My mother is a housewife.
How do you come to school? By bus.
Which subject(s) do you like most? My fovorite subject is math, history, art, PE

SAYFA 15 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

6. Alıştırma 4’teki konuşmanın bölümlerini dinleyin ve doğru tonlamayı işaretleyin

Yükselme düşme
Evet/Hayır sorularında tonlama yükselir. Wh- sorularında ve ifadelerde tonlama düşer.

CEVAP
Cevap anahtarı
1. John: Şelaleler Mary: Şelaleler
2. Mary: Şelaleler John: Şelaleler
3. John: Şelaleler Mary: Şelaleler
4. John: Yükseliyor Mary: Düşüyor

1. John: Nerelisin?
Meryem: Londra.

2. Mary: Baban ne iş yapıyor?
John: O bir mühendis.

3. John: Bunun hakkında ne düşünüyorsun?
Mary: Sanırım haklısın ama önemli tarihleri hatırlayamıyorum.

4. John: Susadınız mı?
Meryem: Aslında öyleyim.

7. Çiftler halinde çalışın. Biriniz yabancı öğrencisiniz. Aşağıdaki soruları soran ve yanıtlayan bir diyalog canlandırın.

Nerelisin Ben Türkiyeliyim
Erkek veya kız kardeşleriniz var mı? Evet bir kız kardeşim var.
Ebeveynlerin ne iş yapar? Babam öğretmen. Benim annem ev hanımı.
Okula nasıl geliyorsun? Otobüs ile.
En çok hangi konuyu/konuları seviyorsunuz? En sevdiğim ders matematik, tarih, sanat, beden eğitimi

 

Diğer sayfaların cevapları 10. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirileri ve Cevapları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir