10. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 20 Türkçe Çevirileri ve Cevapları Cem Yayınları Sunshine

10. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 20 Türkçe Çevirileri ve Cevapları Cem Yayınları Sunshine

10. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 20 Türkçe Çevirileri ve Cevapları Cem Yayınları Sunshine

SAYFA 20 ÇEVİRİSİ VE CEVAPLARI

15. Read the text in exercise 13 again and fill in the information card about Alen Halilovic.

ANSWER:

Nationality: Croatian
Age: 25
Occupation: footballer
Name of his father: Sejad Halilovic
Occupation of his brother: Footballer

His free time activities: He often plays video games or surfs the Internet. He loves listening to music and he plays the guitar. He sometimes reads some books on sports. At weekends, he goes out with his friends. They go to movies and play football or basketball.

His qualities: He is a role-model for young people because he is a good athlete, a good son for his parents, and a good citizen for his country.

His daily routine: Every day, he wakes up early, has breakfast and goes running. After a one-hour running, he has a shower and leaves the house. He goes to the football club and meets the other football players. They do training. He comes back home and has dinner with his family. He goes to bed early every night at 10.30 pm.

IDIOM PROVERB OF THE WEEK

the pen is mightier than the sword: ideas and words are more effective than violence or forcing people to do what you want.

16. Discussion Time

1. Do you do a sport? Why / Why not?
2. Do you belong to a Club at school? Why / Why not?

Attention

• Do you like Literatüre?
• Are you from London, too?
• Do you have any sisters or brothers? No, I don’t have any brothers or sisters.
• What does your father do? He is an engineer.
• How do you come to school? I come to school on foot / by bus.

• Which subject do you like the most?
I like History most.
• What is your favorite subject?
It’s Math.
• What do you think about this?
I think you’re right.
• I go to school every day.
• I usually practise archery after school.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

15. Alıştırma 13’teki metni tekrar okuyun ve Alen Haliloviç hakkındaki bilgi kartını doldurun.

Uyruğu: Hırvat
Yaş: 25
Meslek: futbolcu
Babasının adı: Sejad Haliloviç
Kardeşinin mesleği: Futbolcu

Boş zaman aktiviteleri: Sık sık video oyunları oynuyor veya internette geziniyor. Müzik dinlemeyi çok seviyor ve gitar çalıyor. Bazen sporla ilgili kitaplar okuyor. Hafta sonları arkadaşlarıyla dışarı çıkıyor. Sinemaya giderler, futbol ya da basketbol oynarlar.

Nitelikleri: İyi bir sporcu, anne babası için iyi bir evlat, ülkesi için iyi bir vatandaş olması nedeniyle gençlere rol model oluyor.

Günlük rutini: Her gün erken kalkıyor, kahvaltı yapıyor ve koşuya çıkıyor. Bir saatlik koşunun ardından duş alıp evden çıkıyor. Futbol kulübüne gider ve diğer futbolcularla tanışır. Antrenman yapıyorlar. Eve döner ve ailesiyle akşam yemeği yer. Her gece saat 22.30’da erkenden yatıyor.

HAFTANIN deyimi

kalem kılıçtan keskindir: fikirler ve sözler şiddetten veya insanları istediğinizi yapmaya zorlamaktan daha etkilidir.

16. Tartışma Zamanı

1. Spor yapıyor musunuz? Neden / Neden olmasın?
2. Okulda bir kulübe üye misiniz? Neden / Neden olmasın?

Dikkat

• Edebiyatı sever misiniz?
• Siz de Londralı mısınız?
• Kardeş varmı? Hayır, hiç erkek veya kız kardeşim yok.
• Baban ne iş yapıyor? O bir mühendis.
• Okula nasıl geliyorsun? Okula yürüyerek/otobüsle geliyorum.

• En çok hangi konuyu seviyorsunuz?
En çok Tarihi seviyorum.
• En sevdiğiniz konu nedir?
Bu Matematik.
• Bunun hakkında ne düşünüyorsun?
Bence haklısın.
• Her gün okula giderim.
• Okuldan sonra genellikle okçuluk yapıyorum.

Diğer sayfaların cevapları
10. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirileri ve Cevapları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir