10. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 23 Türkçe Çevirileri ve Cevapları Cem Yayınları Sunshine

10. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 23 Türkçe Çevirileri ve Cevapları Cem Yayınları Sunshine

10. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 23 Türkçe Çevirileri ve Cevapları Cem Yayınları Sunshine

SAYFA 23 ÇEVİRİSİ VE CEVAPLARI

22. Put the words and phrases into the groups. Some words can be used more than once. Then, match the groups with the pictures in exercise 21.

Answer Key
Group 1: family union, tell stories, chat, take care of a child
Group 2: athlete, do sports, train, win/lose a game, practice
Group 3: play an instrument, practice, sing a song, read notes
Group 4: get a library card, do research, borrow books, talk to a librarian, study for an exam

E-Portfolio

Write a paragraph. Describe yourself, your family and write about your daily routine and free time activities. Use the information in the box.

ANSWER:
My name is Ali. I live in Istanbul. My mother is a housewife, my father is a teacher. I have a sister. She is eight years old and a student.
I go to school on weekdays. I rest after coming home from school. I play computer games.
I do my homework. I go to football courses on weekends. I watch matches on weekends. I like watching movies and listening to music.
I dislike opera and eating apples.

 

• Age
• Nationality / hometown
• Your parents’ occupations
• Brothers / sisters
• Daily activities
• Your free time activities
• Your likes / dislikes

Video-Blog

Work in pairs. Oo research about your favorite celebrity. Make a video and describe him / her, his / her family, his / her daily routine and free time activities.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

22. Kelimeleri ve cümleleri gruplara ayırın. Bazı kelimeler birden fazla kullanılabilir. Daha sonra grupları alıştırma 21’deki resimlerle eşleştirin.

Cevap anahtarı
Grup 1: aile birliği, hikayeler anlatmak, sohbet etmek, çocukla ilgilenmek
Grup 2: sporcu, spor yapmak, antrenman yapmak, maç kazanmak/kaybetmek, antrenman yapmak
Grup 3: Enstrüman çalmak, pratik yapmak, şarkı söylemek, notaları okumak
Grup 4: kütüphane kartı alın, araştırma yapın, kitap ödünç alın, bir kütüphaneciyle konuşun, sınava çalışın

E-Portföy

Bir paragraf yaz. Kendinizi ve ailenizi tanımlayın ve günlük rutininiz ve boş zaman etkinlikleriniz hakkında yazın. Kutudaki bilgileri kullanın.

CEVAP:
Benim adım Ali. İstanbulda yaşıyorum. Annem ev hanımı, babam öğretmen. Benim bir kız kardeşim var. Kendisi sekiz yaşında ve öğrencidir.
Hafta içi okula gidiyorum. Okuldan eve geldikten sonra dinleniyorum. Bilgisayar oyunu oynarım.
Ödevimi yaparım. Hafta sonları futbol kurslarına giderim. Hafta sonları maç izliyorum. Film izlemeyi ve müzik dinlemeyi severim.
Operayı ve elma yemeyi sevmiyorum.

 

• Yaş
• Uyruğu / memleketi
• Anne babanızın meslekleri
• Abiler ablalar
• Günlük aktiviteler
• Boş zaman aktiviteleriniz
• Beğendikleriniz/beğenmedikleriniz

Video blogu

Çiftler halinde çalışın. En sevdiğiniz ünlü hakkında araştırma yapın. Bir video çekin ve onu, ailesini, günlük rutinini ve boş zaman aktivitelerini anlatın.

Diğer sayfaların cevapları
10. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirileri ve Cevapları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir