10. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 22 Türkçe Çevirileri ve Cevapları Cem Yayınları Sunshine

10. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 22 Türkçe Çevirileri ve Cevapları Cem Yayınları Sunshine

10. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 22 Türkçe Çevirileri ve Cevapları Cem Yayınları Sunshine

SAYFA 22 ÇEVİRİSİ VE CEVAPLARI

9. Put the phrases from the dialogue in exercise 18 under the following groups.

Group 1: Greetings
• Hello, my name is
• How do you do
• Nice to meet you

Group 2: Asking questions for personal information
• What is your favorite thing about …?
• Where are you from …?

Group 3: Answering personal questions
• My favorite thing is
• I really like it
• I live in

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

9. Alıştırma 18’deki diyalogdaki ifadeleri aşağıdaki gruplara yerleştirin.

Grup 1: Selamlar
• Merhaba benim adım
• Nasılsınız
• Tanıştığıma memnun oldum

Grup 2: Kişisel bilgi amaçlı sorular sorma
• … hakkında en sevdiğiniz şey nedir?
• Nerelisin …?

Grup 3: Kişisel soruları yanıtlamak
• En sevdiğim şey
• Gerçekten beğendim
• yaşıyorum


20. Work in pairs. Write a formol dialogue between two people similar to the one in exercise 18. Then, act out the dialogue in class.

Ali: Hello, I am Ali Şahin. I am the human resources manager of our organization.
Veli: Hello, my name is Veli Korkmaz. Pleased to meet you.
Ali: Nice to meet you too. You are the new social networks manager, Mr. Parent.
Parent: Absolutely. I am very happy to start working here.
Ali: Where are you from?
Parent: I am from Ankara.
Ali: Very nice. So, do you live in Ankara with your family?
Parent: My family is in Ankara. They will come when you rent a house. What about you, Mr. Ali, where are you from?
Ali: I am from Trabzon. We live in Istanbul with my family. Do you like Istanbul?
Parent: Yes, I liked it. It’s just very crowded and transportation is difficult.
Emre: You are right. Shall we have a cup of tea before our General Manager’s speech?
David: I think this is a great idea.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

20. Çiftler halinde çalışın. Alıştırma 18’dekine benzer şekilde iki kişi arasında formal bir diyalog yazın. Daha sonra diyaloğu sınıfta canlandırın.

Ali: Merhaba ben Ali Şahin. Kurumumuzun insan kaynakları yöneticisiyim.
Veli: Merhaba benim adım Veli Korkmaz. Tanıştığımıza memnun oldum.
Ali: Ben de seninle tanıştığıma memnun oldum. Siz yeni sosyal ağ yöneticisisiniz Bay Ebeveyn.
Ebeveyn: Kesinlikle. Burada çalışmaya başladığım için çok mutluyum.
Ali:Nerelisin?
Veli: Ankaralıyım.
Ali: Çok güzel. Peki ailenizle birlikte Ankara’da mı yaşıyorsunuz?
Ebeveyn: Ailem Ankara’da. Ev kiraladığınızda gelecekler. Peki siz Ali Bey nerelisiniz?
Ali: Ben Trabzonluyum. Ailemle birlikte İstanbul’da yaşıyoruz. İstanbul’u seviyor musun?
Ebeveyn: Evet beğendim. Çok kalabalık ve ulaşım zor.
Emre: Haklısın. Genel Müdürümüzün konuşması öncesinde birer çay içelim mi?
David: Bence bu harika bir fikir.


21. Look at the activities in the pictures and match the pictures with the following groups. Some groups can be used more than once.

Answer Key:
Group 1: c, d
Group 2: b, c
Group 3: f
Group 4: a, e

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

21. Resimlerdeki etkinliklere bakın ve resimleri aşağıdaki gruplarla eşleştirin. Bazı gruplar birden fazla kullanılabilir.

Cevap anahtarı:
Grup 1: c, d
Grup 2: b, c
Grup 3: f
Grup 4: a, e

Diğer sayfaların cevapları
10. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirileri ve Cevapları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir