10. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 28 Türkçe Çevirileri ve Cevapları Cem Yayınları Sunshine

10. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 28 Türkçe Çevirileri ve Cevapları Cem Yayınları Sunshine

10. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 28 Türkçe Çevirileri ve Cevapları Cem Yayınları Sunshine

7. Read the text in exercise 6 quickly and answer the questions.

1. What does Zeynep want to be in the future?
2. Where will she work?
3. How will her research help Zeynep’s career?
4. Why does she want to get married?

Answer Key
1. She wants to become a professor.
2. She will work at Cambridge University.
3. She will publish articles for respectable journals.
4. One of the most exciting experiences in life is to raise children.

8. Note down your predictions about yourself. Then, work in groups and talk about your future.

I want to go to university.
I will be a doctor.
I will study at a university abroad.
I will write a novel and become famous all over the world.

9. Look at the pictures and respond to them with the prompts given in parentheses as in the example.

e.g. “Oops! I’m sorry about the coffee! I will clean (clean) the table immediately!”

Answer Key
1. Where’s the train? I won’t make it in time for my meeting!
2. Watch out! You will hurt yourself!
3. Be careful! You will fall down.

“Where is the train? I won’t make it in time for my meeting!
“Watch out! You will hurt yourself!
“Be careful! You will fall down.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

7. Alıştırma 6’daki metni hızlıca okuyun ve soruları cevaplayın.

1. Zeynep gelecekte ne olmak istiyor?
2. Nerede çalışacak?
3. Araştırması Zeynep’in kariyerine nasıl yardımcı olacak?
4. Neden evlenmek istiyor?

Cevap anahtarı
1. Profesör olmak istiyor.
2. Cambridge Üniversitesi’nde çalışacak.
3. Saygın dergilerde makaleler yayınlayacak.
4. Hayattaki en heyecan verici deneyimlerden biri çocuk yetiştirmektir.

8. Kendinizle ilgili tahminlerinizi not edin. Daha sonra gruplar halinde çalışın ve geleceğiniz hakkında konuşun.

Üniversiteye gitmek istiyorum.
Ben doktor olacağım.
Yurt dışında bir üniversitede okuyacağım.
Bir roman yazıp tüm dünyada ünlü olacağım.

9. Resimlere bakın ve örnekteki gibi parantez içinde verilen komutları kullanarak cevap verin.

Örneğin. “Aaa! Kahve için üzgünüm! Masayı hemen temizleyeceğim (temizleyeceğim)!

Cevap anahtarı
1. Tren nerede? Toplantıma zamanında yetişemeyeceğim!
2. Dikkat edin! Kendine zarar vereceksin!
3. Dikkatli olun! Düşeceksin.

“Tren nerede? Toplantıma zamanında yetişemeyeceğim!
“Dikkat! Kendine zarar vereceksin!
“Dikkat olmak! Düşeceksin.

Diğer sayfaların cevapları
10. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirileri ve Cevapları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir