10. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 29 Türkçe Çevirileri ve Cevapları Cem Yayınları Sunshine

10. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 29 Türkçe Çevirileri ve Cevapları Cem Yayınları Sunshine

10. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 29 Türkçe Çevirileri ve Cevapları Cem Yayınları Sunshine

10. In pairs, look at the pictures in exercise 9 and guess what will or won’t happen. Share your answers with the rest of the class.

ANSWER:

She will miss the meeting.
He will hurt himself.
The child will fall down the stairs.

11. Now, read the unplanned situations and tell what you will / won’t do in these situations

ANSWER:
S1: I will go back home to get it.
S2: I will see a doctor.
S3: I will apologize to her / him.
S4: I will do it tomorrow.

Situation 1: You left your purse at home.
I will go back home to get it.
Situation 2: You feel quite dizzy.
I will see a doctor.
Situation 3: Your teacher is angry with you.
I will apologize to her / him.
Situation 4: You forgot to do your homework for today.
I will do it tomorrow.

12. Listen to the words in bold in the following sentences and circle them if the intonation rises (f) OR underline them if the intonation falls (d).

Answer Key:
Group 1
this afternoon: rising
I can’t: rising
Group 2
the project: falling
Group 3
you: falling

Group 1
Woman: Are you coming to the movies this afternoon?
Man: I’m afraid I can’t. I’m meeting with my friends at the café.

Group 2
Man: When will I see you again for the project?
Woman: Tomorrow.

Group 3
Girl: Susan is looking for you.
Boy: OK, I’ll see her in the classroom.

13. Work in pairs.
Student A: Read the sentences and questions aloud.
Student B: Circle the words if the intonation rises (f) or underline them if the intonation falls (d). Then, listen to your teacher and check your answers.

Answer Key:
1. fall, 2. fall, 3. fall, 4. rise

1. Mary is coming to the party.
2. They’re going to see the castle this evening.
3. Where are you meeting with Jane?
4. Does Ayşegül know about the new exam date?

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

10. Çiftler halinde 9. alıştırmadaki resimlere bakın ve ne olacağını veya olmayacağını tahmin edin. Cevaplarınızı sınıfın geri kalanıyla paylaşın.

Toplantıyı kaçıracak.
Kendine zarar verecek.
Çocuk merdivenlerden düşecek.

11. Şimdi planlanmayan durumları okuyun ve bu durumlarda ne yapacağınızı/yapmayacağınızı söyleyin

CEVAP:
S1: Almak için eve döneceğim.
S2: Doktora görüneceğim.
S3: Ondan özür dileyeceğim.
Ö4: Yarın yapacağım.

Durum 1: Cüzdanınızı evde bıraktınız.
Onu almak için eve döneceğim.
Durum 2: Oldukça başınız dönüyor.
Bir doktora görüneceğim.
Durum 3: Öğretmenin sana kızgın.
Ondan özür dileyeceğim.
Durum 4: Bugünkü ödevinizi yapmayı unuttunuz.
Yarın yapacağım.

12. Aşağıdaki cümlelerde kalın harflerle yazılan kelimeleri dinleyin ve tonlama artıyorsa (f) daire içine alın VEYA tonlama düşüyorsa (d) altını çizin.

Cevap anahtarı:
Grup 1
bu öğleden sonra: yükseliyor
Yapamıyorum: yükseliyorum
Grup 2
proje: düşmek
Grup 3
sen: düşüyorum

Grup 1
Kadın: Bu öğleden sonra sinemaya gelecek misin?
Adam: Korkarım yapamam. Kafede arkadaşlarımla buluşuyorum.

Grup 2
Adam: Proje için seni tekrar ne zaman göreceğim?
Kadın: Yarın.

Grup 3
Kız: Susan seni arıyor.
Çocuk: Tamam, onunla sınıfta görüşeceğim.

13. Çiftler halinde çalışın.
Öğrenci A: Cümleleri ve soruları yüksek sesle okuyun.
Öğrenci B: Tonlama artarsa (f) sözcükleri daire içine alın veya tonlama düşerse (d) altlarını çizin. Daha sonra öğretmeninizi dinleyin ve cevaplarınızı kontrol edin.

Cevap anahtarı:
1. düşüş, 2. düşüş, 3. düşüş, 4. yükseliş

1. Mary partiye geliyor.
2. Bu akşam kaleyi görecekler.
3. Jane ile nerede buluşacaksınız?
4. Ayşegül’ün yeni sınav tarihi hakkında bilgisi var mı?

Diğer sayfaların cevapları
10. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirileri ve Cevapları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir