10. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 30 Türkçe Çevirileri ve Cevapları Cem Yayınları Sunshine

10. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 30 Türkçe Çevirileri ve Cevapları Cem Yayınları Sunshine

10. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 30 Türkçe Çevirileri ve Cevapları Cem Yayınları Sunshine

14. Read the text quickly and match the headings with the paragraphs. One is extra.

Answer Key
1. b. Make a to-do-list
2. d. Know your limits
3. a. Keep your work with you
4. c. Prepare a study plan

High school students are always busy with homework and other school studies. Especially during exam weeks, they are generally sleepy and tired. But is it possible to use time efficiently? Can time management be part of their lives?

If students are hardworking and follow some steps, they will be successful and they will be able to finish every task on time:

1. Make a to-do-list: Every day, students should make a list of their responsibilities for that day. If they know what they need to do next, they can plan their day and finish the important tasks easily. Also, they should be well-organized and remember their duties.

2. Know your limits: When students prepare a to-do-list, they sometimes see that the list is too long and they can’t finish everything so it is always important to know your limits. They should sometimes say ‘no’ to their friends if they have other things to do. Also, they should plan their schedules within their limits.

3. Keep your work with you: High school students have a lot of school subjects so they have many things to study. They should take their notes or books with them wherever they go. Whenever they have time, they can go over their notes or study from their books. They should work hard because if they don’t, they will fail.

4. Prepare a study plan: Students need a timetable to study. This table should include their study time, free time and sleep time. Students should study about three hours every day after school. They should distribute the school subjects into the week. They also need free time to have a rest and to socialize with their friends. Most importantly, they need good night sleep to be successful because their body and mind need a good rest before school.

To make a long story short, being hardworking or clever is not enough for success at school. Also, time management skills are necessary for school life

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

14. Metni hızlı bir şekilde okuyun ve başlıkları paragraflarla eşleştirin. Biri ekstra.

Cevap anahtarı
1.b. Yapılacaklar listesi yapın
2.d. Sınırlarını bil
3 A. İşiniz yanınızda olsun
4.c. Bir çalışma planı hazırlayın

Lise öğrencileri her zaman ödevlerle ve diğer okul çalışmalarıyla meşguldür. Özellikle sınav haftalarında genellikle uykulu ve yorgun olurlar. Peki zamanı verimli kullanmak mümkün mü? Zaman yönetimi hayatlarının bir parçası olabilir mi?

Öğrenciler çalışkan olurlarsa ve bazı adımları takip ederlerse başarılı olacaklar ve her görevi zamanında bitirebileceklerdir:

1. Yapılacaklar listesi yapın: Öğrenciler her gün o gün için sorumluluklarının bir listesini yapmalıdır. Bir sonraki adımda ne yapmaları gerektiğini bilirlerse, günlerini planlayabilir ve önemli görevleri kolaylıkla tamamlayabilirler. Ayrıca iyi organize olmaları ve görevlerini unutmamaları gerekir.

2. Sınırlarınızı bilin: Öğrenciler yapılacaklar listesi hazırlarken bazen listenin çok uzun olduğunu ve her şeyi bitiremediklerini görürler, bu nedenle sınırlarınızı bilmek her zaman önemlidir. Bazen yapacak başka işleri varsa arkadaşlarına ‘hayır’ demeleri gerekir. Ayrıca programlarını kendi sınırları dahilinde planlamalıdırlar.

3. Çalışmalarınızı yanınızda bulundurun: Lise öğrencilerinin çok sayıda okul dersi vardır, dolayısıyla çalışacakları çok şey vardır. Gittikleri her yere notlarını veya kitaplarını yanlarında götürmelidirler. Zamanları olduğunda notlarının üzerinden geçebilir veya kitaplarından çalışabilirler. Çok çalışmalılar çünkü eğer yapmazlarsa başarısız olacaklar.

4. Bir çalışma planı hazırlayın: Öğrencilerin ders çalışmak için bir zaman çizelgesine ihtiyaçları vardır. Bu tablo onların çalışma sürelerini, boş zamanlarını ve uyku sürelerini içermelidir. Öğrenciler okuldan sonra her gün yaklaşık üç saat çalışmalıdır. Okul konularını haftaya dağıtmalılar. Ayrıca dinlenmek ve arkadaşlarıyla sosyalleşmek için de boş zamana ihtiyaçları var. En önemlisi, başarılı olmak için iyi bir gece uykusuna ihtiyaçları var çünkü okuldan önce bedenlerinin ve zihinlerinin iyice dinlenmeye ihtiyacı var.

Uzun lafın kısası, çalışkan ya da akıllı olmak okuldaki başarı için yeterli değil. Ayrıca okul yaşamı için zaman yönetimi becerileri gereklidir.


15. Now, read the text above in detail and write T for true and F for false for the following statements.

Answer Key: 1. F, 2. F, 3. T, 4. T, 5. F

(….) 1. High school students always feel tired.
(….) 3. Students should know their limits.
(….) 2. Students never remember their duties.
(….) 4. Students should take their books wherever they go.
(….) 5. Students don’t need free time and they should always study.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

15. Şimdi yukarıdaki metni detaylı olarak okuyunuz ve aşağıdaki ifadelerin doğrularına T, yanlışlarına F yazınız.

Cevap Anahtarı: 1.K, 2.F, 3.T, 4.T, 5.F

(….) 1. Lise öğrencileri kendilerini daima yorgun hissederler.
(….) 3. Öğrenciler sınırlarını bilmelidir.
(….) 2. Öğrenciler görevlerini asla hatırlamazlar.
(….) 4. Öğrenciler gittikleri her yere kitaplarını götürmelidirler.
(….) 5. Öğrencilerin boş zamana ihtiyacı yoktur ve her zaman ders çalışmalıdırlar.

Diğer sayfaların cevapları
10. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirileri ve Cevapları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir