10. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 31 Türkçe Çevirileri ve Cevapları Cem Yayınları Sunshine

10. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 31 Türkçe Çevirileri ve Cevapları Cem Yayınları Sunshine

10. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 31 Türkçe Çevirileri ve Cevapları Cem Yayınları Sunshine

16. Read the text in exercise 14 and answer the questions.

ANSWER:

1. To have a rest and to socialize with their friends.
2. Yes, I do. I make plans to use my time more effectively.
3. Yes, I do. When I do it every day, I don’t get tired or stressed.
4. Yes, I do. Because I do my responsibilities first. Then I do my personal hobbies.
5. b, d
6. Students’ own answers

1. Why do students need free time?
2. Do you plan your day? Why / Why not?
3. Do you study every day? Why / Why not?
4. Can you finish your homework on time? Why / Why not?
5. Circle the conclusions you can draw from the last paragraph:
a. School life is more important than anything else.
b. Time management can help people in other areas of life as well.
c. Clever students are always very hard-working.
d. Time management skills can make students become successful.
6. Can you say ‘No’ to your friends when they want to go out with you? Why / Why not?

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

16. Alıştırma 14’teki metni okuyun ve soruları cevaplayın.

1. Dinlenmek ve arkadaşlarıyla sosyalleşmek.
2. Evet, yapıyorum. Zamanımı daha verimli kullanmak için planlar yaparım.
3. Evet, yapıyorum. Her gün yaptığımda yorulmuyorum, strese girmiyorum.
4. Evet, yapıyorum. Çünkü önce sorumluluklarımı yerine getiririm. Daha sonra kişisel hobilerimi yapıyorum.
5.b, d
6. Evet, hayır diyorum. Çünkü sorumluluklarım önceliklerimdir.


17. Work in groups of four and discuss the important values for being a successful student.

Values- Importance
Responsibility
Self-control
Patience
Hard work

IDIOM PROVERB OF THE WEEK:
make a long story short : leave out details and come to the point

Attention
Let’s do a project together.
I’d love to but I am going to help Ali with his homework.
I always keep my promises.

18. Discussion Time

1. Do you plan your day? Why / Why not?
Yes, I have plans. Because I use my time effectively, I don’t get stressed, and I finish my homework on time.
2. What kind of person plans his / her life?
Successful people plan their lives.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

17. Dört kişilik gruplar halinde çalışın ve başarılı bir öğrenci olmanın önemli değerlerini tartışın.

Değerler – Önem
Sorumluluk
Oto kontrol
Sabır
Zor iş

HAFTANIN deyimi:
uzun lafın kısası: ayrıntıları bir kenara bırakın ve asıl konuya gelin

Dikkat
Birlikte bir proje yapalım.
Çok isterdim ama Ali’ye ödevinde yardım edeceğim.
Verdiğim sözleri her zaman tutarım.

18. Tartışma Zamanı

1. Gününüzü planlıyor musunuz? Neden / Neden olmasın?
Evet, planlarım var. Zamanımı etkili kullandığım için strese girmiyorum ve ödevlerimi zamanında bitiriyorum.
2. Nasıl bir insan hayatını planlar?
Başarılı insanlar hayatlarını planlarlar.

Diğer sayfaların cevapları
10. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirileri ve Cevapları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir