10. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 32 Türkçe Çevirileri ve Cevapları Cem Yayınları Sunshine

10. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 32 Türkçe Çevirileri ve Cevapları Cem Yayınları Sunshine

10. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 32 Türkçe Çevirileri ve Cevapları Cem Yayınları Sunshine

19. Read the following texts about three people and answer the following questions.

HARUN
This year, I’m graduating from university. I’m going to be a teacher, but before I start working, I will have my master’s degree abroad. Of course, I will return to my own country after graduation to serve my fellow students. I’m sure I will be a good teacher because I really love teaching and working hard. After a few years of experience, I hope I will get married and start my own family.

AISHA
I’m a high school student at 11th grade. I think next year will be very difficult for me because I’m going to enter university exams and I’m planning to be a mechanical engineer. I’m sure I will be very successful because I’m really hardworking and motivated. In 10 years, I am going to be the boss of my own company. I believe my company will be an ideal workplace because I will treat my employees fairly and give importance to honesty. I hope things will go as planned.

JULIA and MASON
Julia: I’m retiring at the end of this month, so I’m pretty excited! I’m going to spend some time with my friends and I planned a cruise for
my husband, Mason and me to the fjords in Sweden. I’m sure we’re
going to have a great time. I can’t wait!

Mason: My wife is retiring and I’m very happy for her. I still have a year to retire, but we’re planning to move to a coastal town as soon as I retire. We’re going to build our dream house and invite everyone over for summer holidays. It’s going to be great! These are going to be our golden years.

ANSWER:Answer Key
1. He is going to come back and serve his country and his students.
2. Suggested answer(s): Yes, he does because he wants to serve his country. / He wants to come back to his own country.
3. She will enter the university exam and it will be difficult for her.
4. She is planning to be the boss of her own company.
5. Yes, because she will treat her employees fairly and give importance to honesty.
6. Suggested answer(s): Yes, she is because she’s pretty excited.
7. She’s going to spend some time with her friends and go on a cruise with her husband.
8. He’s planning to move to a coastal town and build their dream house to invite people over for summer holidays.
9. Yes, because they are planning to invite all their friends to their house and spend some time with them.

1. What is Harun planning to do after completing his master’s degree?
2. Do you think Harun loves his country? Why / Why not?
3. What is the importance of next year for Aisha?
4. What is Aisha planning to achieve in 10 years’ time?
5. Do you think Aisha will be an ideal employer in the future? Why / Why not?
6. Do you think Julia is happy to be retiring? Why / Why not?
7. How is she going to spend her time after she retires?
8. What is Mason planning to do in their golden years?
9. Is friendship important for Julia and Mason? Why / Why not?

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

19. Üç kişiyle ilgili aşağıdaki metinleri okuyun ve aşağıdaki soruları cevaplayın.

HARUN
Bu sene üniversiteden mezun oluyorum. Öğretmen olacağım ama çalışmaya başlamadan önce yurt dışında yüksek lisans yapacağım. Elbette mezun olduktan sonra öğrenci arkadaşlarıma hizmet etmek için kendi ülkeme döneceğim. İyi bir öğretmen olacağıma eminim çünkü öğretmeyi ve çok çalışmayı gerçekten seviyorum. Birkaç yıllık tecrübenin ardından umarım evlenip kendi ailemi kurarım.

AYŞE
Ben 11. sınıfa giden bir lise öğrencisiyim. Gelecek yılın benim için çok zor olacağını düşünüyorum çünkü üniversite sınavlarına gireceğim ve makine mühendisi olmayı planlıyorum. Çok başarılı olacağıma eminim çünkü gerçekten çok çalışkan ve motiveyim. 10 yıl sonra kendi şirketimin patronu olacağım. Çalışanlarıma adil davranacağım ve dürüstlüğe önem vereceğim için şirketimin ideal bir iş yeri olacağına inanıyorum. Umarım işler planlandığı gibi gider.

JULIA ve MASON
Julia: Bu ayın sonunda emekli oluyorum, bu yüzden oldukça heyecanlıyım! Arkadaşlarımla biraz vakit geçireceğim ve bir gemi yolculuğu planladım.
kocam Mason ve ben İsveç’teki fiyortlara gidiyoruz. eminim biz
harika vakit geçireceğiz. Bekleyemiyorum!

Mason: Eşim emekli oluyor ve onun adına çok mutluyum. Emekliliğime daha bir yıl var ama emekli olur olmaz bir sahil kasabasına taşınmayı planlıyoruz. Hayallerimizin evini inşa edeceğiz ve herkesi yaz tatiline davet edeceğiz. Harika olacak! Bunlar bizim altın yıllarımız olacak.

CEVAP: Cevap Anahtarı
1. Geri dönecek, ülkesine ve öğrencilerine hizmet edecek.
2. Önerilen cevap(lar): Evet, ülkesine hizmet etmek istediği için yapıyor. / Kendi ülkesine dönmek istiyor.
3. Üniversite sınavına girecek ve bu onun için zor olacaktır.
4. Kendi şirketinin patronu olmayı planlıyor.
5. Evet, çünkü çalışanlarına adil davranacak ve dürüstlüğe önem verecektir.
6. Önerilen cevap(lar): Evet, çünkü oldukça heyecanlı.
7. Arkadaşlarıyla biraz vakit geçirecek ve eşiyle birlikte gemi yolculuğuna çıkacak.
8. İnsanları yaz tatiline davet etmek için bir sahil kasabasına taşınıp hayallerindeki evi inşa etmeyi planlıyor.
9. Evet çünkü tüm arkadaşlarını evlerine davet edip onlarla biraz vakit geçirmeyi planlıyorlar.

1. Harun yüksek lisansını tamamladıktan sonra ne yapmayı planlıyor?
2. Sizce Harun ülkesini seviyor mu? Neden / Neden olmasın?
3. Gelecek yılın Aişe için önemi nedir?
4. Aisha 10 yıl içinde neyi başarmayı planlıyor?
5. Aisha’nın gelecekte ideal bir işveren olacağını düşünüyor musunuz? Neden / Neden olmasın?
6. Julia’nın emekli olmaktan mutlu olduğunu düşünüyor musunuz? Neden / Neden olmasın?
7. Emekli olduktan sonra zamanını nasıl geçirecek?
8. Mason altın yıllarında ne yapmayı planlıyor?
9. Julia ve Mason için arkadaşlık önemli mi? Neden / Neden olmasın?

Diğer sayfaların cevapları
10. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirileri ve Cevapları

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir