10. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 60 Türkçe Çevirisi ve Cevaplar Count Me In MEB

10. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı sayfa 60Türkçe Çevirisi ve cevapları. Sayfa 60 MEB Count Me In konusunu kısaca yazdık. 10. sınıf İngilizce ders kitabı MEB Count Me In kitabının İngilizce soru, metin İngilizce cümlelerinin Türkçe çevirilerini sayfa sayfa aşağıdaki bölümden okuyabilirsiniz.

10. Sınıf İngilizce Kitabı Sayfa 60 Türkçe Çevirisi MEB Count Me In

SAYFA 60 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

2A
Study the table and listen to the sentences. Be careful about rising and falling intonation. Tapescript 5.2

Falling Intonation
A question tag with falling intonation means
‘I know what I am saying is correct.’

1. She is bored, isn’t she?
2. The exam wasn’t hard, was it?
3. You know I don’t like watching horror films, don’t you?

Rising Intonation
A question tag with rising intonation means
‘I don’t know what I am saying is correct or not, please answer.’

4. John and Jessica are travelling to India, aren’t they?
5. You don’t know the way to Garbatella, do you?
6. This isn’t your seat, is it?

2B

Listen to the sentences below and decide if they have a falling intonation (FI) or rising intonation (RI). Tapescript 5.3

1. You won’t tell a lie again, will you?
2. Andrew doesn’t like onions, does he?
3. Sally and Jack have got 2 kids, haven’t they?
4. This is Tom’s car, isn’t it?
5. The shops in this town are open late, aren’t they?
6. You don’t know where my wallet is, do you?
7. She isn’t going out in this terrible weather, is she?
8. You can’t carry all these bags, can you?
9. Your car won’t work, will it?
10. They don’t know if John is here, do they?

ANSWER
1. FI
2. RI
3. RI
4. FI
5. FI
6. RI
7. FI
8. RI
9. FI
10. RI

2 C
Work in pairs and make conversations with your friends as in the example. Be careful about intonation issues in asking and answering
questions.

E.g. Student A Italy is a very beautiful country, isn’t it? (with rising intonation)
Student B Yes, that’s right. It has very beautiful landmarks, doesn’t it? (with falling intonation)

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

2A
Tabloyu inceleyin ve cümleleri dinleyin. Yükselen ve düşen tonlamalara dikkat edin. Teyp 5.2

Düşen Tonlama
Düşen tonlama anlamına gelen bir soru etiketi
“Söylediklerimin doğru olduğunu biliyorum.”

1. Canı sıkıldı, değil mi?
2. Sınav zor değildi, değil mi?
3. Korku filmi izlemeyi sevmediğimi biliyorsun değil mi?

Yükselen Tonlama
Yükselen tonlama anlamına gelen bir soru etiketi
“Söylediklerimin doğru olup olmadığını bilmiyorum, lütfen cevap verin.”

4. John ve Jessica Hindistan’a gidiyorlar, değil mi?
5. Garbatella yolunu bilmiyorsun, değil mi?
6. Bu senin koltuğun değil, değil mi?

2B

Aşağıdaki cümleleri dinleyin ve düşen tonlamaları (FI) veya yükselen tonlamaları (RI) olup olmadığına karar verin. Teyp 5.3

1. Bir daha yalan söylemeyeceksin, değil mi?
2. Andrew soğan sevmiyor, değil mi?
3. Sally ve Jack’in 2 çocuğu var, değil mi?
4. Bu Tom’un arabası, değil mi?
5. Bu kasabadaki dükkanlar geç saatlere kadar açık değil mi?
6. Cüzdanımın nerede olduğunu bilmiyorsun, değil mi?
7. Bu korkunç havada dışarı çıkmıyor, değil mi?
8. Bütün bu çantaları taşıyamazsın, değil mi?
9. Arabanız çalışmayacak, değil mi?
10. John’un burada olup olmadığını bilmiyorlar, değil mi?

CEVAP
1. FI
2. RI
3. UR
4. FI
5. FI
6. RI
7. FI
8. RI
9. FI
10. UR

2 C
Örnekteki gibi çiftler halinde çalışın ve arkadaşlarınızla sohbet edin. Soru sorarken ve cevaplarken tonlama sorunlarına dikkat edin
sorular.

Örneğin. Öğrenci A İtalya çok güzel bir ülke, değil mi? (yükselen tonlama ile)
Öğrenci B Evet, bu doğru. Çok güzel yerleri var, değil mi? (düşen tonlama ile)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir