10. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 76 Türkçe Çevirisi ve Cevaplar Count Me In MEB

10. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı sayfa 76 Türkçe Çevirisi ve cevapları. Sayfa 76 MEB Count Me In konusunu kısaca yazdık. 10. sınıf İngilizce ders kitabı MEB Count Me In kitabının İngilizce soru, metin İngilizce cümlelerinin Türkçe çevirilerini sayfa sayfa aşağıdaki bölümden okuyabilirsiniz.

10. Sınıf İngilizce Kitabı Sayfa 76 Türkçe Çevirisi ve Cevapları

Sayfa 76 Türkçe Çevirisi

Let’s Explore

1. Study the sample sentences below, from the text and choose the correct option to complete the statements about the rule correctly.

If you eat local and seasonal food, you will enjoy it.
If you buy energy-saving light bulbs, you will pay more for them.
If we run out of these energy sources, our children will suffer much.

ANSWER -c

The writer uses these statements to express…
a. an unlikely situation b. an unusual situation or outcome c. a likely or possible outcome or consequence.

2. Match the following halves to make meaningful sentences.

1. There will be fewer accidents
2. If you follow the doctor’s advice,
3. We will have to cancel the picnic
4. If people know the carbon footprint values of products,
5. If we score an early goal,

a. if it rains heavily.
b. the rival team footballers will be nervous.
c. they can save energy.
d. you will get well soon.
e. if drivers and pedestrians obey the rules.

ANSWER

2. 1. e
2. d
3. a
4. c
5. b

2F
Below are incomplete sentences. Work in pairs. Refer to the text in Part 2 C and write conditions or consequences for them as in the example.

ANSWER
2 F

You can cut 5-10 % off your family energy bill and avoid up to 300 kg. of CO2 emissions per person per year if you choose a lower temperature of 1°C. If you leave mobile phones chargers plugged when you are not using them, they drain energy. You will use several litres of less water if you turn off the tab while brushing your teeth
or shaving.

2G

Now, create your ‘if chains’ to express consequences of wasting energy sources as in the example and share your chains with your friends orally.

E.g. If you don’t turn off the tap while you are brushing your teeth, you will use more water. If you use more water, you will pay more money on water and your children will live in a dry world in the future.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Hadi keşfedelim

1. Aşağıdaki örnek cümleleri metinden inceleyiniz ve kuralla ilgili ifadeleri doğru şekilde tamamlamak için doğru seçeneği işaretleyiniz.

Yöresel ve mevsimlik yemekler yerseniz çok keyif alırsınız.
Tasarruflu ampuller satın alırsanız, onlar için daha fazla ödersiniz.
Bu enerji kaynaklarımız biterse çocuklarımız çok acı çekecek.

CEVAP -c

Yazar bu ifadeleri ifade etmek için kullanır …
a. olası olmayan bir durum b. olağandışı bir durum veya sonuç c. olası veya olası bir sonuç veya sonuç.

2. Anlamlı cümleler oluşturmak için aşağıdaki yarımları eşleştirin.

1. Daha az kaza olacak
2. Doktor tavsiyesine uyarsanız,
3. Pikniği iptal etmek zorunda kalacağız
4. İnsanlar ürünlerin karbon ayak izi değerlerini biliyorsa,
5. Erken gol atarsak,

a. şiddetli yağmur yağarsa.
B. rakip takım futbolcuları gergin olacak.
C. enerji tasarrufu yapabilirler.
D. yakında iyileşeceksin.
e. Sürücüler ve yayalar kurallara uyarsa.

CEVAP

2. 1. e
2. gün
3 A
4. c
5. b

2F
Aşağıda eksik cümleler bulunmaktadır. Çiftler halinde çalışın. Bölüm 2 C’deki metne bakın ve örnekte olduğu gibi onlar için koşulları veya sonuçları yazın.

CEVAP
2 F

Ailenizin elektrik faturasında %5-10 indirim yapabilir ve 300 kg’a kadar tasarruf edebilirsiniz. 1°C’lik daha düşük bir sıcaklık seçerseniz, kişi başına yıllık CO2 emisyonu. Cep telefonlarını kullanmadığınız zamanlarda şarj cihazlarını takılı bırakırsanız, enerji harcarlar. Dişlerinizi fırçalarken tırnağı kapatırsanız birkaç litre daha az su kullanırsınız.
ya da tıraş.

2G

Şimdi örnekte olduğu gibi enerji kaynaklarını boşa harcamanın sonuçlarını ifade etmek için ‘if zincirlerinizi’ oluşturun ve zincirlerinizi sözlü olarak arkadaşlarınızla paylaşın.

Örneğin. Dişlerinizi fırçalarken musluğu kapatmazsanız daha fazla su harcarsınız. Daha fazla su kullanırsanız, suya daha fazla para ödersiniz ve çocuklarınız gelecekte kuru bir dünyada yaşar.

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir