10. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Sayfa 79 Türkçe Çevirisi ve Cevaplar Count Me In MEB

10. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı sayfa 79 Türkçe Çevirisi ve cevapları. Sayfa 79 MEB Count Me In konusunu kısaca yazdık. 10. sınıf İngilizce ders kitabı MEB Count Me In kitabının İngilizce soru, metin İngilizce cümlelerinin Türkçe çevirilerini sayfa sayfa aşağıdaki bölümden okuyabilirsiniz.

10. Sınıf İngilizce Kitabı Sayfa 79 Türkçe Çevirisi ve Cevapları

Sayfa 79 Türkçe Çevirisi

3G
Look at the table in Part 3 D and use the data in it to create a short paragraph on consequences when you don’t obey rules, as in the example below.

E.g. Rules and regulations are for order and for your good. When a road sign tells you to slow down because there is a school ahead, you should remember that this is to protect the driver and pupils from an accident. If you don’t obey the rule and drive fast, you yourself, a pupil or a teacher may suffer an accident.

4A
Below are some youth problems. Discuss which ones may be more common among teenage students and schools.

parental pressure
peer pressure
tests and exam
fear
distraction
learning difficulties
unhealthy lifestyle

4B
Mr. Davis, the school principal and Jammie, the school counselor are discussing the results of a survey on common youth problems in their school. Listen and tick the problematic situations they are talking about. Tapescript 6.1

distraction
parental pressure
learning difficulties
exam fear
unhealthy lifestyle

ANSWER
4 B distraction, parental pressure, unhealthy lifestyle

4C
Now, discuss how common these situations are at your school.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

3G
Bölüm 3 D’deki tabloya bakın ve aşağıdaki örnekte olduğu gibi kurallara uymadığınız zaman sonuçları hakkında kısa bir paragraf oluşturmak için içindeki verileri kullanın.

Örneğin. Kurallar ve düzenlemeler düzen ve sizin iyiliğiniz içindir. Bir yol levhası, ileride bir okul olduğu için yavaşlamanızı söylediğinde, bunun sürücüyü ve öğrencileri bir kazadan korumak için olduğunu unutmamalısınız. Kurala uymaz ve hızlı sürmezseniz, kendiniz, bir öğrenci veya bir öğretmen kaza yapabilir.

4A
Aşağıda bazı gençlik sorunları bulunmaktadır. Hangilerinin genç öğrenciler ve okullar arasında daha yaygın olabileceğini tartışın.

ebeveyn baskısı
akran baskısı
testler ve sınav
korkmak
dikkati başka yöne çekme
zorlukları öğrenmek
sağlıksız yaşam tarzı

4B
Okul müdürü Bay Davis ve okul danışmanı Jammie, okullarındaki yaygın gençlik sorunlarına ilişkin bir anketin sonuçlarını tartışıyorlar. Konuştukları sorunlu durumları dinleyin ve işaretleyin. Teyp 6.1

dikkati başka yöne çekme
ebeveyn baskısı
zorlukları öğrenmek
sınav korkusu
sağlıksız yaşam tarzı

CEVAP
4 B dikkat dağınıklığı, ebeveyn baskısı, sağlıksız yaşam tarzı

4C
Şimdi, bu durumların okulunuzda ne kadar yaygın olduğunu tartışın.

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir