10. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 94 Count Me In MEB

10. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 94 MEB Count Me In konusunu kısaca yazdık. 10. sınıf İngilizce ders kitabı MEB Count Me In kitabının İngilizce soru, metin İngilizce cümlelerinin Türkçe çevirilerini sayfa sayfa aşağıdaki bölümden okuyabilirsiniz.

10. Sınıf İngilizce Kitabı Sayfa 94 Türkçe Çevirisi MEB Count Me In

SAYFA 94 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

5C
Work in pairs and jot down some notes about common processes of preparing traditional
dishes and foods like pickles, tarhana, yogurt, dried apricots in your area, and share them
with your friends.

6A
Listen carefully and practise the pronunciations of the words below. Tapescript 7.2
1. answer (v) /ˈænsər/
2. determine (v) /dəˈtərmən/
3. examine (v) /ɪɡˈzæmən/
4. whole (adj) /hoʊl/
5. foreign (adj) /ˈfɔrən/
6. career (n) /kəˈrɪr/
7. mosque (n) /mɑːsk/
8. tongue (n) /tʌŋ/

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

5C
Çiftler halinde çalışın ve geleneksel yemekler hazırlamanın ortak süreçleri hakkında bazı notlar alın.
Bulunduğunuz bölgede turşu, tarhana, yoğurt, kuru kayısı gibi yemek ve yiyecekleri paylaşın ve paylaşın
arkadaşlarınla.

6A
Dikkatlice dinleyin ve aşağıdaki kelimelerin telaffuzlarını uygulayın. Bant Yazı 7.2
1. cevap (v) / ˈænsər /
2. belirle (v) / dəˈtərmən /
3. inceleyin (v) / ɪɡˈzæmən /
4. bütün (sıfat) / hoʊl /
5. yabancı (sıfat) / ˈfɔrən /
6. kariyer (n) / kəˈrɪr /
7. cami (n) / mɑːsk /
8. dil (n) / tʌŋ /


6B

Read and practise the sentences below. Then, listen and check for your pronunciation.
Tapescript 7.3
1. Here is a comfortable chair you can sit in.
2. The surface of the earth is 70% water.
3. Sally ate chocolate pudding for dessert.
4. Who is that man with the mustache?
5. Jane and Bernard congratulated their colleague on his promotion.
6. John holds the rank of colonel.
7. Jonathan went to the butcher, but he couldn’t find any steak.
8. This cafe has live music on Saturday evenings.
9. The people were evacuated because of flood.
10. I will pay my debt as soon as possible.

GREATNESS OF A CULTURE CAN BE FOUND IN ITS FESTIVALS.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

6B

Aşağıdaki cümleleri okuyun ve uygulayın. Ardından, dinleyin ve telaffuzunuzu kontrol edin.
Bant Çizelgesi 7.3
1. İşte oturabileceğiniz rahat bir sandalye.
2. Dünya yüzeyinin% 70’i sudur.
3. Sally tatlı olarak çikolatalı puding yedi.
4. Bu bıyıklı adam kim?
5. Jane ve Bernard, meslektaşlarını terfisinden dolayı tebrik ettiler.
6. John albay rütbesine sahiptir.
7. Jonathan kasapın yanına gitti ama biftek bulamadı.
8. Bu kafede cumartesi akşamları canlı müzik var.
9. İnsanlar sel nedeniyle tahliye edildi.
10. Borcumu en kısa sürede ödeyeceğim.

BİR KÜLTÜRÜN BÜYÜKLÜĞÜ FESTİVALLERİNDE BULUNABİLİR.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir