10. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi ve Cevaplar Sayfa 104 Count Me In MEB

10. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 104 MEB Count Me In konusunu kısaca yazdık. 10. sınıf İngilizce ders kitabı MEB Count Me In kitabının İngilizce soru, metin İngilizce cümlelerinin Türkçe çevirilerini sayfa sayfa aşağıdaki bölümden okuyabilirsiniz.

10. Sınıf İngilizce Kitabı Sayfa 104 Türkçe Çevirisi MEB Count Me In

SAYFA 104 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

5A. Look at the list below and tick the ones you do online.

shopping
doing homework
ordering food
surfing the Internet
making reservations
sending presents, flowers etc. to others
banking transaction
watching movies

5B. Listen to the promotional podcast of an online shopping platform and tick the boxes that go best as an ending. Tapescript 8.3

ANSWER
2- 3-5

Why-Wait
is…
1. a domestic shopping platform.
2. an international shopping platform.
has…
3. five main departments available.
4. fifteen main departments available.
will…
F 5. offer a new department.
F 6. continue with its present departments.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

5A. Aşağıdaki listeye bakın ve çevrimiçi yaptıklarınızı işaretleyin.

alışveriş yapmak
ödev yapmak
yemek sipariş etmek
internette sörf yapmak
rezervasyon yapmak
başkalarına hediye, çiçek vb. göndermek
bankacılık işlemi
film izlemek

5B. Bir çevrimiçi alışveriş platformunun tanıtım podcast’ini dinleyin ve son olarak en iyi giden kutuları işaretleyin. Teyp 8.3

CEVAP
2- 3-5

Neden beklemek
dır-dir…
1. bir yerli alışveriş platformu.
2. uluslararası bir alışveriş platformu.
vardır…
3. Beş ana departman mevcuttur.
4. on beş ana bölüm mevcuttur.
irade…
5. Yeni bir departman önermek.
6. Mevcut bölümleriyle devam eder.


6A. Are you for or against smart phones? Share your opinions orally with your friends.

6B. Read the short story below and find out what Ms. Ritto thinks about smart phones.

ANSWER
She thinks that if people use the smart phones for the right purpose at the right time, they are beneficial.

Ms. Ritto, the writing teacher, wanted to give a message about smartphones to her students. She wanted to boost her students’ imagination to do this and wrote the beginning for a story. Her story started as “Mrs. Hopkins was lying terribly ill in her bed. Her daughter, Mary was doing something on her smartphone. Mr. Hopkins came in and saw this. Then, he asked angrily,
‘Are you looking after your smartphone or your mother, Mary?’
” Then, she gave an instruction to her students. “Now, I want you to create a collaborative story. You will work in pairs and each pair will add their sentences to the lines on the board by turn and we will create a story together.’

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

6A. Akıllı telefonlardan yana mısınız yoksa karşı mısınız? Görüşlerinizi sözlü olarak arkadaşlarınızla paylaşın.

6B. Aşağıdaki kısa hikayeyi okuyun ve Bayan Ritto’nun akıllı telefonlar hakkında ne düşündüğünü öğrenin.

CEVAP
İnsanların akıllı telefonları doğru zamanda doğru amaç için kullanmalarının faydalı olduğunu düşünüyor.

Yazı öğretmeni Ritto, öğrencilerine akıllı telefonlar hakkında bir mesaj vermek istedi. Bunu yapmak için öğrencilerinin hayal gücünü artırmak istedi ve bir hikayenin başlangıcını yazdı. Hikayesi şöyle başladı: “Bayan Hopkins yatağında çok hasta yatıyordu. Kızı Mary akıllı telefonunda bir şeyler yapıyordu. Bay Hopkins içeri girdi ve bunu gördü. Sonra öfkeyle sordu,
“Akıllı telefonuna mı yoksa annene mi bakıyorsun, Mary?”
Ardından öğrencilerine bir talimat verdi. “Şimdi sizden ortak bir hikaye oluşturmanızı istiyorum. İkili olarak çalışacaksınız ve her bir ikili sırayla cümlelerini tahtadaki satırlara ekleyecek ve birlikte bir hikaye oluşturacağız.’

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir