10. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi ve Cevaplar Sayfa 114 Count Me In MEB

10. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 114 MEB Count Me In konusunu kısaca yazdık. 10. sınıf İngilizce ders kitabı MEB Count Me In kitabının İngilizce soru, metin İngilizce cümlelerinin Türkçe çevirilerini sayfa sayfa aşağıdaki bölümden okuyabilirsiniz.

10. Sınıf İngilizce Kitabı Sayfa 114 Türkçe Çevirisi MEB Count Me In

SAYFA 114 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

writer and her wishes. Read the text and fill in it.

Not having a close friend-Having her close friend with her
Getting stuck in traffic in rush hours- Flying
It’s often rainy there.- It doesn’t rain there so often.
A lot of violence all around the world- All wars come to an end.

Study the sentences below from the text and circle the correct options to complete the sentences about the rules for ‘wish
clauses’.

● I wish you were here.
● I wish I could fly.
● I wish all wars came to an end.

1. These sentences are used to express a situation or thing…
a. to be the same.
b. to be different. (DOĞRU CEVAP)

2. ‘Wish+past simple’ is used to express wishes about…
a. the present and future.(DOĞRU CEVAP)
b. the past.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

4C. Aşağıda, yazar ve onun istekleri için sorunlu durumlar veya zorluklar içeren bir tablo bulunmaktadır. Metni okuyun ve doldurun.

Yakın arkadaşının olmaması-Yakın arkadaşının yanında olması
Yoğun saatlerde trafiğe takılmak- Uçmak
Orada genellikle yağmur yağar. – Orada çok sık yağmur yağmaz.
Tüm dünyada çok fazla şiddet- Bütün savaşlar sona erer.

Aşağıdaki cümleleri metinden inceleyin ve “dilek” kuralları ile ilgili cümleleri tamamlamak için doğru seçenekleri daire içine alın.
maddeleri’.

● Keşke burada olsaydın.
● Keşke uçabilseydim.
● Keşke tüm savaşlar bitse.

1. Bu cümleler bir durumu veya bir şeyi ifade etmek için kullanılır…
a. aynı olmak.
b. farklı olmak. (DOĞRU CEVAP)

2. ‘Dilek+geçmiş basit’, aşağıdakilerle ilgili dilekleri ifade etmek için kullanılır…
a. bugün ve gelecek.(DOĞRU CEVAP)
b. geçmiş.


4D. Which statement in column B would complete the ones in column A? Work in pairs to match the related sentences.

1. The deadline is tomorrow and I’ve done nothing, yet.
2. Modern medicine can’t do much about some diseases.
3. Linda has curly hair.
4. My son wants to have superpowers.
5. I miss my classmates and feel bored at home.

a. People wish there were cures for them.
b. He wishes he were a super hero.
c. She wishes she had straight hair.
d. I wish I had more time.
e. I wish school started soon.

ANSWER
1. d
2. a
3. c
4. b
5. e

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

4D. B sütunundaki hangi ifade A sütunundakileri tamamlar? İlgili cümleleri eşleştirmek için çiftler halinde çalışın.

1. Son teslim tarihi yarın ve ben henüz hiçbir şey yapmadım.
2. Modern tıp bazı hastalıklar hakkında pek bir şey yapamaz.
3. Linda’nın kıvırcık saçları var.
4. Oğlum süper güçlere sahip olmak istiyor.
5. Sınıf arkadaşlarımı özlüyorum ve evde sıkılıyorum.

a. İnsanlar kendilerine bir çare bulunmasını dilerler.
b. Bir süper kahraman olmayı diler.
c. Düz saçlara sahip olmak ister.
d. Keşke daha fazla zamanım olsaydı.
e. Keşke okul bir an önce başlasa.

CEVAP
1. d
2. a
3. c
4. b
5. e

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir