10. Sınıf İngilizce Kitabı Sayfa 36 Türkçe Çevirileri ve Cevapları-(Cem-Sunshine)

10. Sınıf İngilizce Kitabı Sayfa 36 Türkçe Çevirileri ve Cevapları-(Cem-Sunshine)

10. Sınıf İngilizce Kitabı Sayfa 36 Türkçe Çevirileri ve Cevapları-(Cem-Sunshine)

1. Look at the pictures. Do you know anything about these legendary figures?
Try to guess and find who they are and what they did. Then, share your answers with your classmates.

Gilgamesh the King: He is believed to be the king of Uruk, one of the most important cities in Mesopotamia. He is mentioned in the famous poetic work The Epic of Gilgamesh, which was written around 2150-1400 BCE. His adventures as a king are told in this work. Some historians believe he really existed.

Paul Bunyan: He is a giant lumberjack, the legendary hero of the lumber camps in the United States. His tales describe how Paul created lakes and rivers and created other geographic forms such as Puget Sound, the Grand Canyon, and the Black Hills.

Şahmeran: She is a half-person and half-snake living in a cave with other snakes. It is believed that the legend took place in a cave in Tarsus, Mersin. She is the şah of all the snakes that are good and wise. However, after she trusts a man named Cemşah, she is killed by the king for her curing qualities.

2. Discussion Time

1. Do you like legends? Why / Why not?

2. Do you know any international and / or local legends?

3. Match the pictures with the descriptions of the Turkish legends below.
One is extra.

Answer Key: 1. c, 2. a, 3. b

a. Once upon a time, a fortune-teller predicted to a King that his daughter would be killed by a snakebite. In order to protect his daughter, the King built a castle in the sea. Time passed and the girl grew up in the castle. However, the fortune-teller’s prediction came true when a snake in a fruit basket bit the princess and killed her.

b. There are various legends about the Giresun Island, but according to one of them, the Amazons, who were legendary warriors, used the island for religious ceremonies. That’s why the island is also called the Island of the Amazons. It’s also the home of an other legend, “The Argonauts and the Golden Fleece”, which talks about the Argonauts’ quest to find the golden fleece.

c. On mountain Albat, there was the Ortanca Fountain, where a dragon appeared and didn’t allow anyone near the fountain, and people went thirsty. The lord of the city decided to kill the dragon with two sharp – swords and went to kill the dragon. The lord held the swords out in his two hands. The dragon swallowed the lord. Once inside the dragon, the lord killed it, cutting it from its mouth to its tail.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

1. Resimlere bakın. Bu efsanevi figürler hakkında bir şey biliyor musunuz?
Kim olduklarını ve ne yaptıklarını tahmin etmeye ve bulmaya çalışın. Daha sonra cevaplarınızı sınıf arkadaşlarınızla paylaşınız.

Kral Gılgamış: Mezopotamya’nın en önemli şehirlerinden biri olan Uruk’un kralı olduğuna inanılıyor. MÖ 2150-1400 civarında yazılan ünlü şiirsel eser Gılgamış Destanı’nda kendisinden bahsedilir. Bu eserde onun kral olarak maceraları anlatılmaktadır. Bazı tarihçiler onun gerçekten var olduğuna inanıyor.

Paul Bunyan: Dev bir oduncu, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki kereste kamplarının efsanevi kahramanı. Hikayeleri, Paul’un gölleri ve nehirleri nasıl yarattığını ve Puget Sound, Büyük Kanyon ve Kara Tepeler gibi diğer coğrafi biçimleri nasıl yarattığını anlatıyor.

Şahmeran: Mağarada diğer yılanlarla birlikte yaşayan yarı insan yarı yılandır. Efsanenin Mersin’in Tarsus ilçesindeki bir mağarada geçtiği sanılıyor. O, iyi ve akıllı olan bütün yılanların şahıdır. Ancak Cemşah adında bir adama güvendikten sonra iyileştirici özelliğinden dolayı kral tarafından öldürülür.

2. Tartışma Zamanı

1. Efsaneleri sever misiniz? Neden / Neden olmasın?
2. Bildiğiniz uluslararası ve/veya yerel efsaneler var mı?

3. Resimleri aşağıdaki Türk efsanelerinin açıklamalarıyla eşleştiriniz.
Biri ekstra.

Cevap Anahtarı: 1.c, 2.a, 3.b

A. Bir zamanlar bir falcı, bir krala, kızının yılan sokması sonucu öleceğini tahmin etmiş. Kral, kızını korumak için denizde bir kale yaptırmış. Zaman geçmiş ve kız şatoda büyümüş. Ancak meyve sepetindeki yılanın prensesi ısırıp öldürmesiyle falcının kehaneti doğru çıktı.

B. Giresun Adası ile ilgili çeşitli efsaneler vardır ancak bunlardan birine göre efsanevi savaşçılar olan Amazonlar adayı dini törenler için kullanmışlardır. Bu nedenle adaya Amazonlar Adası da deniyor. Aynı zamanda Argonotların altın postu bulma arayışını anlatan “Argonotlar ve Altın Post” adlı başka bir efsanenin de evidir.

C. Albat Dağı’nda Ortanca Çeşmesi vardı, burada bir ejderha belirdi ve çeşmenin yanına kimseyi sokmadı, insanlar susuz kaldı. Şehrin efendisi, ejderhayı iki keskin kılıçla öldürmeye karar verdi ve ejderhayı öldürmeye gitti. Lord kılıçları iki eliyle havaya kaldırdı. Ejderha efendiyi yuttu. Ejderhanın içine girdiğinde, lord onu ağzından kuyruğuna kadar keserek öldürdü.

Diğer sayfaların cevapları
10. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirileri ve Cevapları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir